او،

ساعتی را که توسط کریستین هاگن اختراع شده را نگاه کرد؛

وقت نماز نزدیک بود.

بلند شد و ژاکتی را که توسط ادی بویر اختراع شده بود پوشید.

دوچرخه اختراع شده توسط دایملر و مایباخ را بیرون آورد و به سمت مسجد حرکت کرد.

با رسیدن به آنجا، آب تمیزِ فیلتر شده‌ای از دستگاه آبسردکن که توسط هالسی تیلور اختراع شده بود، نوشید.

و کفش های کلارکش را در آورد و با آبفشانی که توسط بنجامین موگان اختراع شد و بدون هیچ مشکلی آب گرم تولید می کرد، وضو گرفت.

سپس به سمت دروازه داخلی مسجد رفت و در شیشه ای اختراع شده توسط رابرت هومن را باز کرد.

لامپ اختراع شده ادیسون روشن شد،

با کمک برق اختراع شده توسط بنجامین فراکلن، لامپ روشن شد و مسجد به دلیل نور خورشید به گونه‌ای روشن شد که گویی روزِ روشن است.

پنکه هایی که توسط فیلیپ دیال اختراع شده بود در مسجد بودند، اما به دلیل سرما روشن نشدند.

همچنین یک کولر که توسط ویلیس کریر اختراع شده بود در قسمت جلو بود اما بخاری اختراع شده توسط چارلز بیکر را روشن کرد.

و با میکروفونی که جیمز وست اختراع کرده بود شروع به اذان گفتن کرد.

بلندگوی اختراع شده توسط ادوارد کلوگ و چستر رایس باعث شد تا صدا به گوش همه مسلمانان برسد.

بر روی حصیر ساخت چین دعا کرد و دستان خود را برای دعا بلند کرد:

«خدایا کافران و کفار را هلاک کن و مسلمانان را بر آنان مسلط کن.»

 

(مطلب فوق را نمیدانم چه کسی نوشته ولی چون طنزالود و  بسیار جالب  هست ارسال کردم تا عزیزان هم بخوانند.)