از طبابت تا تجارت
خاطرات یک تاجر اصفهانی (حاج میرزا عبدالجواد اخوت، ۱۳۲۴ - ۱۲۶۷ شمسی)
به کوشش مهدی نفیسی

چاپ دوم با ویراستاری جدید

زمانه خشکسالی، گرانی، قحطی، بیماری وبا و اشغال ایران توسط قوای روس و انگلیس زندگی و زمانه میرزا عبدالجواد اخوت مقارن حکومت چهار پادشاه از دودمان قاجار و دو پادشاه از سسله پهلوی بود. دوره جوانی وی مصادف با سلطنت احمد شاه، آخرین شاه قاجار و برآمدن رضا شاه در ایران میباشد که همزمان با اشغال رسمی ایران توسط قوای روس و انگلیس، دوران خشکسالی، قحطی، وبا و دغدغه نان است. در این بحبوحه، او، فرزند یک بازاری اهل اصفهان، تلاش میکند با علم جدید پزشکی آشنا گردد و در اصفهان مطبی باز کند. در دوران پهلوی او مجدداً به بازار و تجارت روی میآورد. شرح زمانه و زندگانی او و خانواده‌اش به خوبی واکنش قشر سنتی جامعه را به پدیده سنت و مدرنیته نشان می دهد.

نشر تاریخ ایران. اردیبهشت ۱۴۰۲
قطع رقعی، جلد شومیز، ۳۴۰ صفحه
بها ۳۴۰ هزار تومان