ما همه به برجستگیهای غیر قابل ترمیم جمهوری جهل و ارتجاع آشنا هستیم و همین که دیگه مزدوران رژیم کمتر با جفنگیات و تیر آهن‌های سابق جولان میدهند نشان از عبور کامل از مرحلهٔ چاخان و ک.. شعر و ورود رسمی‌ به مرحلهٔ عریان لخت مادر زاد، بدون شورت و حتا یک تک برگ مو رسیدیم. این حقیقت ساده که جمهوری اسهالی امام زاده ایست که کور می‌کند و شفا نمیدهد را حتا اصلاح طلب‌ها و مذهبی‌‌ها و مارکسیست‌های چپ، و اکثریتی که توافق اتمی‌ میخواستند فهمیدند؛ طول کشید ولی‌ دو زاریشان افتاد و حال جلوی ضرر را میخواهند بگیرند. ایران نیمی ویران به از ایران تمام ویران دأیشی. تحلیل اینکه چرا اینقدر سال طول کشید و جزئیات  مافیای ملاها و چاقو کشان و قاتلان و تجاوز گران سریالی، و حملهٔ شیمیایی به مدارس و اینکه علی‌ گدا و دار و دسته او تعلیم دیدهٔ نظام سوراخ بشکهٔ حوضیه ، و خود او شاگرد نمونهٔ دانشگاه پاتریس لممبا شوروی، و کلاهی سرا ایرانیان به گشادی دهان خمینی و، و، و...دیگر آبیست که از زیر پل گذشته.

جوانب مثبت جهانی‌ به لطف استمرار جمهوری آدم کشی ولی‌ کمتر مرور و قدر شناسی‌ شده. خرد سیاست مدارانهٔ غرب، برای مثال، ممکن است انقلاب مهسا را طول بدهد و عمر نحس جمهوری اسهالی را به نفع کوتاه مدت غرب کش دهد، همان طور که سیاست خرد مندانه‌شان در کریمه در سال ۲۰۱۴ جیب‌ها‌شان را پر کرد ولی‌ وابسته به نفت روسی، که چند سال بعد از دماغشان در آید و به فضاحت کنونی در اوکراین تبدیل شود. ولی‌ جنبه‌های مثبت روش آنان در حرف زدن و ژست گرفتن‌های خالی‌ به علی‌ گدا و سپاه در حال قتل عام ایرانیان کمتر مورد تشویق و تملیل قرار گرفته و هدایای بسیاری که برای آنان به ارمغان خواهد آورد دست کم گرفته شده:

۱- گسترش جهل اسلامی و تفکر ارتجاعی و هیبریداسیون آن با نوع چینی‌ و روسی و تبلور حیوانی‌ نو برای جهانی‌ نو که ایده ال پوتین، ژی، و علی‌ گداست ولی‌ هیچ یک به تنهائی‌ نمیتوانستند تصور کنند و به کار گیرند برای مسخی نوین. برگ برنده‌ای در مقابل غربی که شاید انگشت به ما تحت حیران مانده و هنوز دو دو تا چار تا می‌کند. تولید صرفه دار چینی‌، موزیگری و پست فطرتی اسلام ناب محمدی، و دانش تئوری روسی دست در دست هم و با منابع طبیعی و انرژی بی‌ پایان و بدون کمترین ارزش و توجه برای دنیای طبیعی یا تغییر اقلیمی. چند میلیارد نفر هم اگر مردند؛ به درک. نسلی بهتر و مخلص تر بار میاورند که مزخرفاتی مثل آزادی و حرمت انسانی‌ و حقوق بشر را جز فسیلی از گذشته نمیپندارند.

۲-گستاخی و پر رویی  جدید اسلام ناب محمدی که کاری کند که اروپا برای جمهوری اسهالی قبل از برادری خونی با چین و روسیه و کره شمالی و ونزولا و چند تا جا کش دیگر حسرت خورده و نستالژیک شود.

۳-هوش مصنوعی‌، بمب اتم، پهباد‌های کاماکازی، منابع بی‌ کران گاز و نفت و مس و، کبالت و....همه در خدمت کشاندن جهان به بردگی کامل در حالی‌ که غرب هنوز دو دل است که سپاه پاسدارن را تروریست بخواند یا نه! و "انتخاب" دوبارهٔ پوتین به ریاست جمهوری که خبرش برای اولین بار از زبان دوست جون جونیش و رئیس جدیدش ژین پینگ جون عزیز نقل شد و روسیها بدو بدو تکذیب کردند که این خبر از خود پوتین نیست. ولی‌ پوتین اصلا از این خبر سورپریز نشد.

۴-مقتدر شدن عربستان و شیخ نشینانی که نه تمدنی دارند و نه خدمتی به تمدن یا علم یا فلسفه و فکر کرده. افتخارشان  هم همین اسلامی است که ۱۰۰۰ سال است مثل خوره به جان ایران افتاده. بزرگترین سود بران از سقوط ایران در ۱۹۷۹ بودند و هستند؛ از قطر و دزدی زیر زمینی‌ گاز ایران تا پولشوی اماراتی‌ها و مفت خوری و جولان سعودی‌ها با پول یا مفت نفت. آنها هم به این اتحاد پلید پیوسته که بتوانند بدون نگرانی‌ هر غلطی خواستند بکنند و با پول نفت به دنیا دهان کجی و به غرب انگشت وسطی؛ با کمک چین. حلقهٔ نجات  عربستان به ضعیف‌ترین جمهوری اسهالی که مبادا بیفتد و پارتی ۴۴ سالهٔ آنان سه شود. با کمک چین ایران را هم استفاده کرده و هم در پستی مداوم نگاه دارند. همانگونه که خود هزاران سال در بیابان شن خوردند و دختر بچه زیر خاک کردند تا نفت گران شد و ایران اسلامی و فرصت طلا ای. و این پست فطرتان حالا کول شده و دوبی مرکز تفریح و قطر که فرق فوتبال و چوگان را نمیداند، میزبان جام جهانی‌ در استادیوم‌هایی‌ که علیرغم ثروت هنگفتشان با بردگی و مردگی ساختند. غربی‌ها هم دلشان خوش است که آنان را با اسلحه فروشی‌ و سرویس‌های مختلف میدوشند.

۵-نا امیدی لهستان و استونیا و لاتویا، و بسیاری در نیمکرهٔ جنوبی... از افتادن دو زاری بقیهٔ اروپا و امریکا و تصمیمشان برای کنار آمدن با جبههٔ متفقین جدید به رهبری ویکتور اربان که یادش نرفت برای سالگرد انقلاب به جمهوری اسهالی تبریک گوید و انگار نه انگار که خیابان‌های ایران از زاهدان تا کردستان صد برابر بد تر و خونین تر از خیابان‌های بوداپشت خودشون بعد از از حملهٔ شوروی در ۱۹۵۶ بود. شکافی که چین سال هاست به دنبال آن. 

۶-کتاب‌ها و و مقاله‌ها و پست‌ها و بلاگ‌های جدید با تحلیل این که چطور همه اینها تقصیر رضا شاه و پهلوی‌ها و نژاد پرستی‌ صادق هدایت و دیدار مسیح علینژاد با مکرون و لخت شدن شیفته و ایراد‌های منشور مهسا است.

شاید وقت خرید بلیت ویرجین گالاکتیک یا اسپیس اکس برای سفر به کرات دیگر رسیده.