سومین سال این کنش مدنی

شروع (اوّلین) ماه رمضان سال 1402؛ پنجشنبه سوّم فروردین (23 مارس 2023)

https://www.change.org/NoRamadan4Kids

 

تلفنچی: خدمات اورژانس؛ بفرمائید.

کودک آهسته میگوید: من خیلی گشنمه!

تلفنچی آرام میپرسد: کسی باهات هست؟

کودک: مامانم!

تلفنچی: میتونه باهام صحبت کنه؟

کودک: نه! اون نباید بدونه زنگ زدم!

تلفنچی:اسمت چیه؟

کودک: عادله

تلفنچی: چند سالته؟

کودک: تازه 9 ساله شدم

تلفنچی: آخرین بار کی غذا خوردی؟

کودک: صبح زود توی تاریکی. بمن میگن روزها نباید آب و غذا بخورم!

این کودک 9 ساله از چه کسی کمک بخواهد؟

 

چهار هفته در سال از سحر تا غروب به این بچه‌ها غذا و آب داده نمیشود!

روزه ابداً قابل مقایسه با یکشب ناشتا بودن برای آزمایش خون نیست!

در برخی کشورها زندانیان را با گرسنگی شکنجه میکنند.

میلیونها دختربچۀ نه ساله و بزرگتر قربانی روزۀ ماه رمضان هستند.

کودک‌آزاری با گرسنگی در تمام دنیا دیده‌میشود؛ حتی در همسایگی شما!

پدرمادر؛ بزرگترها و معلّمانی که این کودکان را مجبور به روزه گرفتن میکنند باید روزی جواب پس بدهند. گرسنگی و تشنگی شدید سبب آسیب دائمی به رشد جسمی و عقلی بچه‌ها میشود.

ما نباید ساکت بمانیم و یا سعی در نادیده‌گرفتن این موضوع داشته‌باشیم. انکار و تظاهر به بی‌اهمیت بودن آن ممکن است به قیمت جان بچه‌ای تمام شود!

آیا لازم است برای آگاهی از قانون در این مورد با مقامات مسئول صحبت کنیم؟ (تنها در صورت وجود خطر جدّی با خدمات اورژانس تماس بگیرید!)

آیا مقامات مسئول با فرهنگی فرض کردن این خشونت غیرقابل چشم‌پوشی؛ سعی در نادیده گرفتن آن دارند؟!

گردآوری گفتگوهائی که با مقامات مسئول دارید ممکن است در اثبات لزوم ترمیم  قانون توسط قانونگذار بکار آید.

تمام مقامات مسئول باید رسماً کودک‌آزاری خشن با گرسنگی اجباری برعلیه این کوکان 9 ساله را جنایت بدانند.

این کودکان بیگناه به کمک شما نیاز دارند!

لطفاً با امضای این درخواست؛ این کنش حقوق مدنی را یاری کنید.

به اشتراک گزاردن این پیام سبب آگاهی مردمان جهان خواهد شد.

https://www.change.org/NoRamadan4Kids

 

سهیل شریفان

 

#NoRamadan4Kids