یک یونانی چپ در مصاحبۀ تلویزیونی میگوید فقط بشرطی با گنجاندن سپاه پاسداران در لیست تروریسم موافق است که  اسرائیل و سی‌آی‌اِی به اضافۀ نهاد دیگری که در ویتنام(!!!) و عراق جنایت کرده و همچنین در کشور خود شما (ایران) تنها دولت دموکراتیک منطقه یعنی دولت مصدق را سرنگون کرده‌است را هم در لیست بگذاریم!

وی ضمن نیشخند با گفتن اینکه اگر ادامه بدهیم لیست خیلی طولانی میشود؛ در ادامۀ صحبت عربستان و جنایاتش در یمن را هم بیاد میآورد.

یعنی تمام اینها از ویتنام و بعدتر باید در لیست تروریسم قرار بگیرند تا حضرت ایشان به قرار دادن سپاه پاسداران در این لیست رضایت بدهند!!!

در واقع دارد میگوید اگر به چپها باج سبیل استالینی ندهید آنقدر کارشکنی میکنند تا شکست بخورید و ازآنهم فراتر!

با این وجود در این مصاحبه او بدنبال گرفتن ژست سیاسی شیش‌درچهار(!) از طریق قبول "کفالت سیاسی" متهمان رو به اعدام در ایران است!!!

یانیز واروفاکیس یونانی-استرالیائی که مانند بیشتر چپها علاقۀ شدید به پاسپورت غربی دارد(!) قبلاً در سال دوهزاروپانزده؛ نه ماه نمایندۀ پارلمان یونان و پنج ماه هم وزیر دارائی بوده‌است که با استعفای خود از ادامۀ مسئولیت اجرائی شانه خالی کرده‌است.

او در جریان رفراندم خروج یونان از اتحادیه اروپا در مصاحبۀ تلویزیونی اعلام کرد که اگر مردم یونان رأی آری به خروج بدهند او از وزارت دارائی استعفا خواهد کرد!

دلیل دیگر این استعفا فشار بر نخست وزیر این کشور برای جایگزین کردن وی بدلیل بدزبانی بوده‌است.

وی با سایر وزیران دارائی اروپائی که از پی دهها سال نظام اداری و علمی  کشورهای متبوعشان برآمده‌اند تنشهای بسیار داشت. درحالیکه خود او تنها چند هفته پیش از آن؛ فقط بواسطۀ پیروزی ناگهانی حزبش یکشبه وزیر دارائی یونان شده‌بود!

بعنوان مثال او که آنزمان خود را "مارکسیست نامتعارف" میخواند؛ کشورهای اروپائی را که برای کمک به اقتصاد ازهم‌گسیختۀ یونان که آیندۀ یورو را هم تاریک کرده‌بود؛ حاضر به پرداخت بدهیهای سنگین این کشور شده‌بودند؛ ضمن باجگیری از این کشورها؛ آنان را به تروریسم(!) متهم کرده‌بود و درعین‌حال سخت خواهان؛ بخوانید نیازمند(!)؛ باقی‌ماندن یونان در این اتحاد بگفتۀ خودش تروریستی بود!

بعد از رسوائی اقتصادی یونان؛ کشورهای اروپائی شرایط سختی برای شفافیت مالی و ممانعت از فساد اقتصادی در میان اعضای آنروز خود و برای پیوستن اعضای جدید وضع کردند.

ما ایرانیان واقعاً شانس آوردیم که او لیست تروریستی مشتمل بر کشورهای اروپائی را نیمه‌کاره واگذاشت و استعفا داد وگرنه الان باید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را همراه مأموران سی‌آی‌اِی در ویتنام؛ درلیست تروریستها به روایت رفیق وارو-فاکیس و در کنار آلمان و هلند و اتریش و سوئد و بیست‌وهفت کشور اروپائی که از این میان یونان به ریش همۀ آنها آویخته بود جستجو میکردیم!

او چهار سال بعد در سال دوهزارونوزده با تغییر دادن حوزۀ انتخابیۀ خود از آتن پایتخت یونان؛ به منطقه‌ای از حیث جغرافیائی دورافتاده و شهر کارگری سالونیکی؛ باردیگر به پارلمان یونان موسوم به هِلِنیک راه‌یافت.

در حال حاضر دبیرکل "جبهه نافرمانی واقع بینانۀ(!) اروپایی یونان" است که با احزاب چپ مترقی ضدسرمایه‌داری و مارکسیستی و لنینیستی مانند " بلوک چپ روسیه " که حتی یک کرسی در دوما و همچنین هیچ نماینده‌ای در پارلمان فدراسیون روسیه ندارد در ارتباط است!

زمانی که ائتلاف چپ این کشور با شعارهای عوامفریبانه رأی آورد؛ چپهای وطنی خودمان از پیروزی چپهای یونانی به ورجه‌وورجه افتاده بودند و اینرا مقدمۀ فتح اروپا و  استیلای جهانی چپ و دیکتاتوری پرولتاریا تحت رهبری پیامبرگونۀ کارل مارکس و جانشین برحقش لنین دانستند!

تنها چند هفته پس از بدست گرفتن قدرت؛ چپهای یونان تازه یادشان آمد که روسیه آهی در بساط و هیچ توان و اندک انگیزه‌ای هم برای کمک به آنان ندارد!

دولت سوسیالیست فرانسه هم سرش به رقابت تنگاتنگ با بریتانیا و سایر متحدین جنگ مدیترانه جهت تعیین سهم از نفت لیبی بند بود!

لیبی قذافی؛ دهها سال قرارگاه آموزش نظامی چپهای جهان بود!

بنابراین با باطل شدن وعده‌های دروغین به مردم که خودشان هم باورشان شده‌بود؛  برخلاف وعده‌های توخالی انتخاباتی خود مبنی بر چنین و چنان کردن و خروج از اتحادیه اروپا و محدودۀ یورو و کلی شاخ‌وشانه‌کشیدنهای دیگر؛ همان ماههای اول با بوسیدن شاخ سرمایه‌داری(!) بستۀ اعانۀ حمایتی اروپا را با شرایط بسیار سخت‌تر امضاء کردند و همین پوزخندی را که الان میبینید تحویل دادند!

در پی آشکارشدن این فریبکاری جناحهای چپ؛ مردم یونان هم تمام احزاب چپ را پس زدند. امروز حزب دست راستی نودموکرات بتنهائی و بدون ائتلاف اکثریت پارلمان یونان را دردست دارد.

چپهای ایرانی هم آوای "من در اینجا؛ خلیفه در بغداد"شان خوابید و با بغدادی خرابتر(!) از گذشته؛ دمبشان را لای پایشان قایم کردند و کلاهشان را کشیدند پائین‌تر!!!

در آنسالها؛ یونان بدهی بسیار سنگین بابت مدتها خرید نفت ایران را بالا کشید و در سایۀ سانسور شدید گندهای علی‌گارشهای(!) ولائی نظام؛ هیچوقت معلوم نشد که پول ایران را داد یا نداد!

نام یونان و اتباع آن بارهاوبارها؛ اینجاوآنجا در غیب شدن درستۀ دکلهای نفتی و همچنین فروش غیرقانونی سه فروند نفتکش ایران در خبرها آمده‌است که نشان از اوج فساد هر دو کشور درآنزمان و ایران تا هنوز میدهد.

با توجه به گفتۀ نصفه‌نیمه و درست‌نادرست این نادانی‌یونانی(!)  در مورد مصدق؛ لازم است یادآوری کنم که نه سال قبل از کودتای بیست‌وهشت مرداد سی‌ودو؛ لایحۀ منع امتیاز به خارجیان در مجلس ایران در پی تلاش نخست وزیر وقت محمد ساعد در هزاروسیصدوبیست‌وسه و با نطق تاریخی محمد مصدق که در آنزمان نمایندۀ نخست تهران بود؛ علیرغم مخالفت شدید نمایندگان توده‌ای مجلس؛ رأی آورد و امکان هرگونه اعطای امتیاز به خارجیان ازجمله "واگذاری انحصار نفت شمال به شوروی" را کلاً منتفی کرد!

با وجود انبوه نقل قولهائی که سالها بعد(!) توده‌ایهای آن زمان غالباً از قول یکدیگر(!)  در مورد هشدار و اطلاع به مصدق راجع به کودتا آورده‌اند؛ حزب توده و افسران آن(!) در جریان کودتا هیچگونه حمایت مؤثر و عملی از مصدق نکردند و عملاً کارگزار و جاده‌صافکن ساخت‌وپاخت پنهانی شوروی با سرمایه‌داری وحشی(!) آمریکا و استعمار منحط(!) انگلیس شدند!

در سال هزاروسیصدوبیست‌وهفت و در پی ترور نافرجام محمدرضاشاه؛ این حزب غیرقانونی اعلام شد. دوران طلائی حزب توده پس از آن رو به افول نهاد.

طی سالیان؛ چندین‌وچند  گروه ریزودرشت چپ از ریزشهای آن و جوانانی که تنفر از بمباران مردم ویتنام توسط آمریکا برایشان بدل به مد سیاسی آن روزگار شده‌بود؛ بوجود‌آمد. گروههائی که بعد از انقلاب با لو دادن یکدیگر به کمیته‌های انقلاب اسلامی درصدد حذف سایرین برآمدند و برخی از آنان در هیأت توّاب به همفکران چپ گروههای دیگر با تصور حذف دشمنان خود تیر خلاص میزدند!

با وجود اینهمه تجربیات تلخ تاریخی؛ آیا واقعاً مهم است بدانیم چپ ایرانی چه و چگونه ریشخند دبیرکل یکی از احزاب چپ یونان را معنی میکند؟!!!

سهیل شریفان

25 دسامبر 2022

ونکوور

-----------------

پی‌نوشت:

این پست را در بخش "غلتهای زیادی رسانه‌ها!" در فیسبوک خودم میگذارم.

دلیل آن پریدن مجری وسط صحبت مهمان و سعی او در آگاه کردن و درس دادن به این فرد وقیح و خوشخنده است!

اینکار مجری باعث شد که خودخرابی(!) دبیرکل این حزب چپ یونان ناتمام بماند!

پیشکسوتان مطبوعات و روزنامه‌نگاری هم از این گل بخودیها؛ بخوانیم گل به تاریخ(!) زیاد زده‌اند.

مرحوم حسین مُهری امکان سلسله مصاحبه‌های تاریخی با خلخالی را بدلیل وارد شدنش به موضوعات از دست داد و ما را هم محروم کرد!

آقای علی لیمونادی که بیش از دویست‌وپنجاه مصاحبۀ‌ بسیار خوب و تکرارنشدنی با عنوان "کوچ ایرانیان" با نامداران سیاسی و فرهنگی ایران دارد نیز چند باری به همین طریق آه از نهاد مخاطبان درآورده‌است!

 

فایل صوتی متن:

https://t.me/NoRamadan4Kids/153

 

 

تماشای ویدئوی مصاحبه

https://www.facebook.com/sohale.sharifan/videos/1597864320642146

 

در تهیۀ این مقاله از منابع زیر استفاده شده‌است:

https://www.youtube.com/watch?v=tKvJp67g7VY

 

https://twitter.com/yanisvaroufakis/status/1129842490524209153

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-33296839

 

https://www.reuters.com/article/us-eurozone-greece-varoufakis-idUSKCN0PE0AD20150704

 

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union

 

https://www.britannica.com/place/Athens

 

https://www.britannica.com/place/Thessaloniki

 

https://mera25.gr/

 

https://mera25.gr/mera25-i-programmatiki-systratefsi-tis-rizospastikis-aristeras-kai-ton-kinimaton-pou-oramatizomaste/

 

https://www.theguardian.com/world/2011/sep/01/libya-oil

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-33492387

 

https://mfame.guru/greek-national-arrested-selling-smuggled-tankers/