بفرخندگی یلدای هزاروچهارصدو.....یکسال دیگر

سهیل شریفان

پیش از انقلاب؛ همۀ جامعۀ ایران ثروتمند نبود. ولی همگی مردم؛ چه آرام؛ چه میانه و یا عجول؛ هرکدام بنوعی رو به پیشرفت بودند. صدالبته؛ زیاده‌روی هم رو به رشد بود!

بعد از انقلاب؛ مذهبِ عقده‌ای‌پرور و اصولگرائیِ بی‌هدف و بی‌گِرا بودن بنیادگرائیِ مذهبی؛ هرگونه بودونمودی را مانع ظهور و دیده شدن خودش میدانست و تا کنون نیز اینچنین است. بهمین‌دلیل انقلاب مذهبی همه را از رقص انداخت تا ورجهیدن میمون‌وارش؛ تنها جلوۀ موجود باشد!

با بالاآوردن آقازادگان در پی فوران یکبارۀ آنان از دیگرسویِ پدران دزد و قاتلشان بود که ما ملّتِ حُر (به عربی یعنی آزاده!) فهمیدیم که آنهمه اشک که برای گناه نکرده و به وعدۀ بهشت از ما میدوشند؛ برای خودِ آنان کشک است!!!

"خوشی و دلخوشی"؛ هیچگاه رانت و ارث پدر و ژن خرتر و مخصوص بالاشهریها و فرنگیها و ازما بهترانِ کلاه و عمّامه به سر؛ نبوده و نیست!

خوشی و دلخوشی؛ آخرین نمادِ وجودونمودِ زنده بودنِ همۀ ماست!

نگذاریم میمونها ما را از رقص بیاندازند و در توهّم یکّه‌تازیِ میدان؛ خود را و ما را و جهانیان را خفه کنند!

دوست بافهم؛ درسخوانده و باحالی داشتم که مثل بیشتر بافهم‌ها و درسخوانده‌ها و باحال‌های دیگر؛ جامانده از دانشجونمایان سهمیه‌ای و مسندجویان ولائی، بعد از مدتی کار در وزارت پیتزا و ترابری؛ به وزارتِ تاکسی‌تلفنی و نقل‌وبحثِ شهری منتقل شده‌بود!

خاطرات تلخ‌وشیرینی از آخرشبهای یلدا و عید نوروز و تولّدها و دورهمی‌ها داشت. زدن به کوچه‌پس‌کوچه و هزار ترفند دیگر زدن؛ برای دور زدن ایست‌بازرسی و سالم رساندن مسافرِ آخرشبیِ درحال چُرت زدن به منزل؛ تنها گوشه‌ای از کلک‌زدنها بود.

میگفت: مسافر مثل خونوادۀ خودِ آدم میمونه. بهشون میگم؛ عزیز من! تا صُب سه ساعت بیشتر نمونده؛ میموندی همونجا دیگه!

این سالها البته؛ کرونا آمده و دورهمی‌ها را از روم کشانده به زوم!

آنسالها؛ برای مهمان؛ چه دعوتی و چه ازدرآمده؛ رختخواب‌ها توی کمد دیواری؛ تا سقف چیده‌بود.

بگمانم هنوز هم در خانه‌های جمع‌وجورشدۀ ماها؛ چند تا متکای فکسنی پیدا میشود تا دستِ پرمهر بزرگترها؛ بین بچه‌ها بخش‌کند.

در ترانۀ "زندگی‌رو عِشقه"؛ ترجمۀ شعر را هماهنگ با آهنگ بازسرائی کرده‌ام. بنابراین...  گیتار را برگیر و بزن!

تویِ ترنّمِ باد

شبِ سردِ خیابون

همه داشتن میرقصیدن

به  نغمۀ آهنگا

پسرا پی دخترای مو فرفری

جوونای خجالتی نشسته اونور

آهنگا بلند بلند؛ یکی از یکی بهتر

با هم میخونین که زندگی‌رو عشقه

 صبح که پاشین سرا از درد میترکه

کجا میری تو ، کجا میری تو ، کجا میخوابین امشب؟

با هم میخونین که زندگی‌رو عشقه

 صبح که پاشین سرا از درد میترکه

کجا میری تو ، کجا میری تو ، کجا میخوابین امشب؟

کجا میخوابین امشب؟

بعدش راه می‌افتین چهار نفری تو تاکسی

واستادین پشتِ درِ خونۀ مامی (جیمی)

اما هیشکی خونه نیست؛ تا ساعت چهار هیشکی نیست

حالا شما اونجا نشستین؛ علافین

یه لنگه پا؛ مثلِ یه چندتا عروسک (رابرت رَگر؛ اسم عروسک اِمی)

کجا میخوای بری تو، کجا میخوابین امشب؟

با هم میخونین که زندگی‌رو عشقه

 صبح که پاشین سرا از درد میترکه

کجا میری تو ، کجا میری تو ، کجا میخوابین امشب؟

با هم میخونین که زندگی‌رو عشقه

 صبح که پاشین سرا از درد میترکه

کجا میری تو ، کجا میری تو ، کجا میخوابین امشب؟

کجا میخوابین امشب؟

با هم میخونین که زندگی‌رو عشقه

 صبح که پاشین سرا از درد میترکه

کجا میری تو ، کجا میری تو ، کجا میخوابین امشب؟

با هم میخونین که زندگی‌رو عشقه

 صبح که پاشین سرا از درد میترکه

کجا میری تو ، کجا میری تو ، کجا میخوابین امشب؟

با هم میخونین که زندگی‌رو عشقه

 صبح که پاشین سرا از درد میترکه

کجا میری تو ، کجا میری تو ، کجا میخوابین امشب؟

با هم میخونین که زندگی‌رو عشقه

 صبح که پاشین سرا از درد میترکه

کجا میری تو ، کجا میری تو ، کجا میخوابین امشب؟

کجا میخوابین امشب؟

 

 

ویدئو کلیپ اِمی مکدانلد

Amy Macdonald - This Is The Life (Official Video)

Album 'Life In A Beautiful Light

'

دایوِرجِنت؛ گروه موسیقی کوچک و جمع‌وجور از لهستان است. از میان اقتباس‌های متعدد که معمولاً از ترانه‌ها میشود، من این کاور را پسندیدم:

Divergent - Acoustic Cover - This Is the Life - Amy MacDonald

 

Oh the wind whistles down

The cold dark street tonight

And the people they were dancing

To the music vibe

And the boys chase the girls, with the curls in their hair

While the shocked too many (shy tormented youth) sit way over there

And the songs get louder each one better than before

And you(’re) singing the song(s) thinking this is the life

And you wake up in the morning and your head feels twice the size

Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?

And you(’re) singing the song(s) thinking this is the life

And you wake up in the morning and your head feels twice the size

Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?

Where you gonna sleep tonight?

So you're heading down the road in your taxi for 4

And you're waiting outside jimmy's front door

But nobody's in and nobody's home (‘til) till 4

So you're sitting there with nothing to do

Talking about Robert Ragger (Riger) and his (motley) 1 leg crew

And where you gonna go, where you gonna sleep tonight?

And you(’re) singing the song(s) thinking this is the life

And you wake up in the morning and your head feels twice the size

Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?

And you(’re) singing the song(s) thinking this is the life

And you wake up in the morning and your head feels twice the size

Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?

Where you gonna sleep tonight?

And you(’re) singing the song(s) thinking this is the life

And you wake up in the morning and your head feels twice the size

Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?

And you(’re) singing the song(s) thinking this is the life

And you wake up in the morning and your head feels twice the size

Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?

And you(’re) singing the song(s) thinking this is the life

And you wake up in the morning and your head feels twice the size

Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?

And you(’re) singing the song(s) thinking this is the life

And you wake up in the morning and your head feels twice the size

Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?

Where you gonna sleep tonight?