بشتابید و تا دیرنشده این کانالها را بلوک کنید!

هنوز چندروزی از آنچه خوش دارم "قیام بیداری ایرانیان" بنامم نگذشته؛ موضوعاتی در شبکه‌های اجتماعی مطرح میشود که بهتر است قبل از هرنوع عکس‌العمل واکنشی؛ با رویکرد مسئولانه و کنشی به آنها نگاهی بیافکنیم.

یکی از پستهای پرشرّوشور و رایج اینروزها؛ دعوت برای ریپورت و یا بلاک کردن کانالهایی در تلگرام و جاهای دیگر است که ادعا میشود توسط مزدوران رژیم گشوده‌شده‌اند.

با توجه به آنچه در این کانالها آمده خیلی دور از ذهن نیست که دستکم قسمتی از آنچه دست‌بدست میشود؛ بخشی از واقعیت است.

اشکال در این است که "تمام واقعیت" دیده نشده‌است.

از خود بپرسیم که آیا مزدوران رژیم با داشتن دهها وسیلۀ ارتباطی در داخل برای ارتباط با یکدیگر به داشتن گروه و کانال در تلگرام نیازمندند؟!

آیا آنها نمیتوانند روی پلتفرمهای داخلی کانالی بین خودشان برای انتشار عکس و فیلم تظاهرکنندگان و شناسائی احتمالی آنان داشته‌باشند؟

پستهائی که بحساب خودشان کانال تلگرام عوامل رژیم را بموقع رسوا کرده‌اند؛ دهها کامنت و صدها لایک میخورند و شور و هیجانی دروغین در قربانیان خود ایجاد میکنند!

آیا اینکار تبلیغ برای آن کانالها نیست؟!        

آیا نوع دسترسی و امکانات ادمین کانالهای آنچنانی چیزی بسیار فراتر از کانالهای خود ما نیست؟!

تلگرام را دو برادر روس ساختند. قبل از آنهم شبکۀ اجتماعی دیگری در روسیه راه انداخته بودند که دولت پوتین روی آن دست گذاشت!

آیا خیال میکنیم که این شبکه‌های اجتماعی بدلایل موجه مثل قاچاق؛ تروریسم؛ جنایات سازمان‌یافته و از همه مهمتر و برای خودشان موجه‌تر (!) ""پول""  مجبور و شاید هم مایل به همکاری با دولتها نیستند؟

آیا امکان رصد بازدیدکنندگان را به ادمین و لیستی از ریپورت و بلاک کنندگان را به مزدوران آن دولتها نمیدهند؟

آیا اگر گفتند و قسم حضرت عباس هم خوردند؛ دست روی قرآن بزبان روسی هم گذاشتند؛ ما باید باور کنیم؟

آیا کسانیکه از دوستانشان میخواهند که به این کانالها رفته و آنها را بلاک و ریپورت کنند فقط و فقط از سر ندانستن اینکار را کرد‌ه‌اند؟! من کسی را متهم نمیکنم.

آیا هرکس نظرش مخالف ما بود مزدور رژیم است؟

آیا با حذف مخالف؛ ما خودمان را بدست خود از فهم و درک متقابل محروم نمیکنیم؟

آیا بسته شدن آن کانال و گشودن کانالی دیگر وقت رژیم را تلف میکند و یا وقت " قیام بیداری ایرانیان" را؟!

اینجاست که تفاوت "رفتار کنشگر بالغ" و رفتار واکنشی/غریزی مشخص میشود!

 

طرف میگفت: یعنی شما میگین هیچ کاردیگه‌ئی نکنیم؟

گرفتاریم ها !!!

 

کنشگر هشیار کیست؟ (اول)