گوجه فرنگی‌های عزیز توجه فرمائید!
گوجه فرنگی‌های عزیز توجه فرمائید!
علامتی که می‌بینید تعریف مشخص دارد و نعاریف (!) من‌درآوردی شما اساساً مسموع نمی‌باشد!

اگر در مواجهه با "موضوع" هر پست؛ آنروی گوجه‌فرنگیتان بالا آمد؛ دست نگه‌دارید!!!

اَل گور-یتیم شبکه‌های اجتماعی تصور میکند که این خودِ پست بوده که اخلاق شما را گه‌مرغی کرده‌است. بنابراین آن پست را """بسیار کمتر""" به دیگران نشان میدهد!!!

با عرض ارادت خدمت همۀ شما مغزپایان گوجه گه‌مرغی!
همان بیلاخ را حواله میکنید کافیست.

فیسبوک و سایر شبکه‌های اجتماعی مانند وسیله‌ایست که کس دیگری آنرا ساخته و طبیعتاً شیوۀ بکارگیری آنرا هم او میسازد. نحوۀ استفاده از آن امر فرهنگی ما نیست!

بماند که بسیاری از ما انسانها هنوز "فکر" را بجای "فکت" میگیریم و تصور میکنیم هرچه بذهن ما خطور کرد همان واقعیت بیرونی است!

از همین راه گمراهمان کرده‌اند که لابد خندیدن از ته دل یعنی "مسخره کردن" دیگری و خیلیها بهشان بسختی برمیخورد!
یا خشم و تأسف و گریه یعنی همدردی و همراهی! (بار فرهنگی خودمان) در صورتیکه در بسیاری جاها برعکس است!

در ذهن این ماشین؛ آدم خندان و شنگول است که تبلیغات بخوردش میرود! آدم عصبانی و گریان؛ حال و حوصلۀ ماندن و احتمالاً چیز خریدن ندارد. الگوریتم دوست دارد کاربران را خوشحال ببیند و نه عصبانی و گریزان از فیسبوک!

بنابراین اگر خوانندگان با استفاده از اموجی نادرست نشان میدهند که پستی آنها را گریان و عصبانی و آزرده میکند؛ بچشم فیسبوک آن پست بدرد نمیخورد و بسیار کمتر نشان داده میشود!

 


شما ممکن است دزدی آخوندها را دوست نداشته باشید ولی با اموجی خشم؛ کسی را که پست را فرستاده عقب میرانید تا پستش را که در مورد دزدی آخوندها بوده دیگران نبینند!

حالا هم لطفاً بروید ضمن جایگزین نمودن بیلاخ بجای گوجه‌فرنگی؛ چند تا بیلاخ تازه و قلب و بغل مرحمت کنید دلمون واشه!
مررررسی!
 

کنشگر هشیار کیست؟ (دوّم)