حتماً شنیده‌اید که ترکیه در جدال با بوقلمون در سازمان ملل بست نشست تا نامش را از تلفّظ انگلیسی ترکی به ترکیه تغییر دهد.
بهرحال بنظر ضروری هم بود. هم نام ترکیه ( شبیه روسیه، مقدونیه، سوریه) موجه‌تر است و هم همنام بودن نام کشوری با نام حیوان بوقلمون صفتی که دائم آن وسط بین ناتو و روسیه نوسان پاندولی بزند؛ مایۀ بدنامی و خجالت و سرشکستگی!
بوقلمون هم از طریق لابی‌ها به نمایندۀ جمهوریخواه اَندی بِگز از آریزونا متوسل شد تا در صحن کنگره از حق و حقوق بوقلمون‌ها دفاع کند.
برای این نماینده جهت ارائه توضیح در مورد حوادث ششم ژانویه؛ از طرف کمیتۀ منتخب کنگره؛ احضاریه آمده‌بود که البته او تا اینجا پشت گوش انداخته‌ ولی ظاهراً با پرزور شدن سمبه مواجه شده و بتقلّا و دستک‌بالک افتاده و آخ‌وواخ میکند!
این نمایندۀ کنگره، کلی نشسته زور زده تا این شو مسخره رو در مورد کوچک بودن بوقلمونها و کم‌فروشی بایدن راه بندازه تا:
اول از همه کار بوقلمون راه بیفته؛ محض رضای خدا!
دوم بابت راه افتادن کار بوقلمون؛ سوروسات بوقلمون شب عید رو از الان ردیف کنه! اینجوری که باد میاد و شاخه می‌جنبه امسال بوقلمون میشه خدا تومن!
سوم اینکه خودشو بزنه به چیزخلی و ادای رئیس جمهورای ایران رو دربیاره و همه رو هاج‌وواج کنه که به دیوانه حرجی نیست!
چهارم با طرح مسئلۀ ترکی و ترکیه؛ واسه خودش و رفیقاش تو حزب جمهوریخواه ابزار فشار و کیسۀ گشاد بدوزه. عین ماجرای خلیج فارس و آپارتمان با خانوم در دُبی!
پنجم؛ واسه دولت دموکراتها؛ بخیال خودش بحران خارجی ردیف کنه و هزینۀ گیر دادن به خودش رو دلاری بالا ببره!!!
ملّت ما حواسش نبود که وقتی به مجلس ایران گفتند "خانۀ ملّت" ؛ میخواستند شورای نگهبان را جای سنا به خارجیان قالب کنند و بعد هم خانۀ ملّت/مجلس را به طویله تبدیل کنند!