دوستی امان از دانشکده ی ادبیّات دانشگاه تهران آغاز شد، در کلاس های استادان معروفی چون دکتر ناتل خانلری، استاد جلال همائی، دکتر صورتگر و سایر استادان و از آنجا به گوشه کنارهای محافل ادبی و فرهنگی آن زمان کشید؛ تئاتر شهرو دیگر تئاترهای کوچک و بزرگ، نمایشگاه های نقّاشی و دیگر محافل روشنفکری آن زمان .

پس از اختتام دوران دانشکده ، راهمان از هم جداشد و جریانات مختلف زندگی از هم دورمان کرد. مدّت ها همدیگر را ندیدیم تا این که پس از یک ربع قرن، در کنفرانسی در یکی از کشورهای خارج از ایران ، فرصت دیدار دست داد و چند روزی را در کنار هم و با یاد آوری دوران گذشته به سر آوردیم. پس از این دیدار به علل مختلفی رابطه ی دوستی امان به نقطه ی پایان رسید و تصمیم گرفتیم که دیگر هم دیگر را نبینیم.

در این سال های دوری، گه گاهی که برای آگاهی از احوال آن دوست به دیوان حافظ رجوع می کردم ، همیشه جواب های حافظ در این زمینه بود که بیادت هستم ولی ترجیح می دهم که مزاحمت ایجاد نکنم و آرامشت را بهم نزنم. اشعاری ازین قبیل:

به فیض جرعه ی جام تو تشنه ایم ولی
نمی کنیم دلیری ، نمی دهیم صداع
جبین و چهره ی حافظ  خدا جدا مکناد
ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع

تا این که چند روز پیش باز از حافظ پرس و جو کردم که آیا آن دوست هنوز بیاد من هست و مرا بخاطر می آورد که این بار بر خلاف همیشه غزل زیر آمد:

گفتم غم تو دارم ، گفتا غمت سرآید
گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید
گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم
گفتا که رهرو است او از راه دیگر آید
گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد
گفتا مگوی با کس تا وقت آن در آید
گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد
گفتا خموش حافظ کاین غصّه هم سر آید

پس از خواندن این غزل با خود گفتم که حافظ با من از سرشوخی در آمده و مرا به سُخره گرفته است. پس از حدود سی و چند سالی که در بی خبری محض سپری شده ، چگونه آن دوست دوباره یاد من خواهد کرد!!!

روز بعد وقتی که به تلفن همراهم نگاه کردم و نام آن دوست را بر صفحه ی تلفن دیدم که تقاضای دوستی با من در یکی ازین سایت های اینترنتی کرده بود ، برق از سرو چشمم پرید و به حافظ مرحبا و بابا ایواللّه گفتم.

این گذشت تا یکی دوروز بعد از آن دریافتم که تارنمای آن دوست توسّط هَکرها هَک شده بود و پیامی هم که به من رسیده بود از یک هَکر بود ونه از حضرت دوست!! بنابراین با وجودی که پیام از بارگه دوست بود از خود او نبود!!

با خود گفتم لعنت به این هَکرها که دست از سرحافظ هم بر نمی دارند و او را هم در این دوران وانفسا سردر گم کرده اند!!!

۱۰آوریل ۲۰۲۲
فلوریدا