نوروز و جنگ

 

دل زنده و سرسبز و هماره پیروز

هنگامه جنگ هم بیاید نوروز

آید که هوای دردمندان دارد

مرهم‌ نه و همدل است و شادی افروز

 

*****************

نیلوفر شیدمهر

۱ فروردین ۱۴۰۱

تارنماnilofarshidmehr.com

 کانالِ شعرخوانی در یوتیوب