روز  14 مارس یعنی چهاردهمین روز از سومین  برج در تقویم فرنگی مصادف است  با روز جهانی عدد پی. دقیقا معلوم نیست چه کسی برای اولین بار متوجه شد  که نسبت محیط به قطر هر دایره  ائی عدد ثابتی است که نامتنهاهی  است.  البته مدعی بزرگ در  این زمینه ارشمیدوس  از شهر سیراکوز  جزیره سیسیل  است. متولد سال 287 و درگذشته سال 212 قبل از میلاد . عدد پی را ثابت ارشمیدوس  هم میگویند. نشون دادن این عدد با Π یونانی ابتکار ریاضیدان ولزی  ویلیام جونز در سال 1706  بود  که کاملا جا  افتاد و تا امروز ازش استفاده میشه.  عدد پی دوره تکرار ندارد و نمیتوان اونو با یک کسر که صورت و مخرجش اعداد صحیح باشند نشون داد.

Π= 3.14159265358979323846264338…….

 دو عدد پی  و ائی e=2.71 اهمیت فراوانی در عالم پیرامون ما  دارند.  27 ژانویه روز جهانی عدد e است که قبلا در باره اش بحث کردیم.  این دو عدد به صورت عمده به دو دلیل در زندگی روزانه  مهم اند.

  1.   موجودات و  تولیدات طبیعی اطرافمون. از سیب و گلابی تا انبه و خیار و انواع میوه ها و محصولات طبیعی  . اعضاء بدن حیوانات و انسان  و کرات آسمانی و موجودات دریائی فرم بدنشون تابعی از این دو عدد هست.  معادله  ریاضی جوارح داخلی بدن از قبیل  ریه و قلب و کلیه و روده انسان و حیوانات  هم تابعی از این دو عدد هستند.
  2.  روند اتفاقات اطرافمون هم تابعی از این دو عدد هستند. به عنوان مثال توزیع وزن و یا قد و یا .....  خوانندگان سایت ایرون دات کام را که واقعا شانسی و رندوم دور هم جمع شده اند تا  مشخصات جسمی  دانش آموزان  مدرسه ائی که در یک نقطه جهان کاملا شانسی  انتخاب شده اند تابعش به شکل 1 است.

 معادله این نمودار به شکل 2 است:

زیگما را  انحراف استاندارد میگویند و موو  همون مقدار متوسط است. دو عدد ائی و پی را ملاحظه می فرمایید.با تغییر  این  دو متغیر فرم کلی عوض نمیشه ؛ نمودار باز و یا بسته میشود.

 این نمودار را در انگلیسی The bell cuve و یا  همون نمودار زنگ گونه میگویند. زنگ های بزرگ کلیسا ها به این شکل هستند. لفظ فرانسه احتمالا برای ما آشناتر است.

la courbe en cloche کلوش در فرانسه به معنی زنگ و همون مدل قدیمی دامن های زنونه است.

نتیجه گیری :

زندگی با وجود تنوع ظاهری در نگاه اول عناصر متشکله آن تعداد محدودی هستند. اشکال  محصولات طبیعی و همه جانداران اعم از حیوانات و گیاهان و همه مظاهر حیاط فرمی مشابه هم دارند. دلیل محکمی که همه ما به نوعی با همه موجودات حتی گیاهان و شاید هم میکروبها فامیل های دور و یا نزدیک باشیم. اتفاقات اطرافمون اعم از احساس گرسنگی و یا خستگی و یا شادی و غم هم در انسان ها و احتمال خیلی زیاد در موجودات دیگر  نمودار های مشابهی دارند که این دو عدد ائی و پی در  آنها نقش دارند.