سی و شش سال پیش اولوف پالمه نخست وزیر سوئد و میانجی صلح در جنگ ایران و عراق هنگامیکه حدود نیمه شب 28 فوریه 1986 (نهم اسفند ۱۳۶۴) همراه همسرش و بدون محافظ قدم زنان در مرکز استکهلم از سینما به خانه میرفت، فرد ناشناسی در تقاطع خیابانهای

‏Sveavägen-Tunnelgatan از پشت دو گلوله به سمت آنها شلیک کرد و پالمه را به قتل رساند. حادثه ای که جامعه آرام سوئد را در بهت و ناباوری فرو برد.

تحقیقات در مورد ترور اولوف پالمه یکی از بزرگترین تحقیقات پلیس در جهان و بزرگترین تحقیقات جنایی سوئد تا کنون بوده است. این تحقیقات حاوی 22.430 برگ سند و مدرک میباشد که پای حدود 90.000 نفر در میان بوده و بیش از 10.000 نفر بازجویی شده اند. اما با این حال نه هرگز قاتل واقعی شناسایی شد و نه انگیزه ترور معلوم یا گذاشتند معلوم شود!

پالمه سال 1981 (سال دوم جنگ ایران و عراق) بعنوان میانجی از طرف سازمان ملل برای پایان دادن جنگ به تهران و بغداد سفر کرد. او پس از گفتگو با سران ایران و عراق مواضع هر دو کشور را در بخش دوم فیلم کلیپ بالا چنین بیان می کند: «ایران میگوید تا زمانیکه حتی یک سرباز عراقی در خاک کشور باقیست مذاکره نخواهد کرد. از آنطرف هم عراقی ها می گویند که تا زمانیکه مشروعیت تقاضای آنها در مورد شط العرب پذیرفته نشود نیروهایشان از خاک ایران عقب نشینی نمی کنند.»

اما سفرهای اولوف پالمه به ایران و عراق و تلاشهای وی برای برقراری آتش بس بجایی نرسید و جنگ تا دوسال و نیم بعد از ترور او همچنان ادامه داشت.

محمد حسین زاده