برای بکتاش آبتین و جانباختگان پرواز ۷۵۲ اوکراین

 

مجال تنفس

 

صد و هفتاد و شش  پرنده را

پیرار

               در هوا زدند 

و این بار

یک طوقی را

               در قفسی بیهوا.

 

اینها اگر میماندند

با هم چند سیمرغ می شدند  

                          و با پرواز  

بر فرازِ آسمانِ وطن

هوای تیره میهن را دمی

             مجالِ تنفس میدادند.

 

/

 

نیلوفر شیدمهر

یکشنبه ۹ ژانویه ۲۰۲۲

تارنماnilofarshidmehr.com

 کانالِ شعرخوانی در یوتیوب

 

این سروده پیش از این در بخش ادبیات تارنمای اخبار روز منتشر شده است.