ارواح پراکنده تاریخ

 

آنان که زِ خانههایشان رانده شوند

همچون من و تو خوار و پراکنده شوند

ارواح بدون خانهی تاریخند

هرچند مقیمِ موطنی خوانده شوند

 

/

نیلوفر شیدمهر

ونکوور – کانادا

۸  نوامبر ۲۰۲۱

تارنما: nilofarshidmehr.com

 کانالِ شعرخوانی در یوتیوب