"متشخص بودن" یک خصوصیت بسیار تاثیر گذاره، شاید بیشتر از هر خصوصیت دیگه ای.

ولی تشخیص این صفت در آدمها  بسیار وابسته به مخاطب و اصول ِمهم و ارزشمند ِزندگی مخاطبه. مثلا اگر من پول را  یک ارزش اولیٰ بدونم،  پر واضح هر فرد پولداری به نظرم متشخص خواهد بود. اگر پوشش آدمها رو بسیار بها بدم، هر آدم زیبا پوشی به نظر من متشخص هم خواهد بود. یا اگر تحصیلات رو یک ارزش والا بدونم، آنوقت تمام مهندس ها و دکتر ها و استادهای دانشگاه عالم به نظرم متشخص میان.

در واقع لیست آدمهایی که شما در زندگیتون متشخص میدونین، نمیگه که افراد متشخص کیا هستن بلکه میگه شما کی هستین و ارزش های فکری شما چیه.
لیست افراد متشخص زندگی شما کاملا نشون میده که شما برای چی احترام قائل هستین.

تشخص ِوابسته به پول، لباس، زیبایی، میزان تحصیلات معمولا  یک حس گذراست.
تشخص واقعی کاملا رها و فارغ از وضعیت مالی، ظاهر،  پوشش، سن، جنسیت، تحصیلات ، و محل زندگی افراد ست.
حس تشخص واقعی زمانی اتفاق میفته که شما بدون علم به وجود و یا عدم وجود فاکتورهای بالا  در فردی،  احساس احترام و تحسین به اون فرد پیدا میکنین. یعنی اینکه  این اون فرده که شما رو وادار به احترام به خودش  میکنه نه اینکه شما خودخواسته و وابسته به ارزش های  فکری و شخصی خودتون تشخیص تشخص در فردی  رو بدین.  فرد متشخص حتی بر خلاف تمایل شما،  هیچ راهی غیر از احترام و تحسین بهش رو براتون نمیذاره.

و داشتن ِتوان  ِایجاد احترام، فقط وابسته به دو عامله: آگاهی و شعور.
و نه هیچ چیز دیگه!

و به همین دلیل  ما گاهی بعد از رویارویی با کسی،  در یک مدت بسیار کوتاه میبینم که حس احترام و تحسین زیادی نسبت به یک اون آدم ِبه زعم ما عادی که مثلا تحصیلات عالیه نداره،  شیک پوش نیست،  زیبا رو نیست و پولدار نیست، را حس کنیم. و حیرت زده از خودمون میپرسیم این آدم چی داره که این حس رو در من بوجود آورده؟ 

و جوابش شعوره! شعور همون میزان آگاهی و بلوغ فکری فرده. میزان آگاهی و ‌شعور افراد در گفتار و رفتار آدمها بازتاب داره.

و این دقیقا یعنی صفت ِتشخص! صفتی که شما رو به دلیل شعور و بلوغ فکریتون از دیگران متمایز میکنه. صفتی رها از تمامی صفات دیگه!

آدمهای متشخص زندگی شما کین؟

#مژگان #تشخص  #ارزش
November 13, 2021