در آرایشگاه  پائیز

 

باز فصل کار است

و مشاطه پائیز

مشغول

 

او تند تند

بند می اندازد

ابرو برمیدارد

 

رنگ میگذارد

سرخاب سفیداب میکند

صورت طبیعت را

 

برای عروسی

با داماد سپیدپوش زمستان

که الساعه در راه است

 

پیوندی نوین

که ثمرش

هر سال

 

یکی ترگل و ورگل

بهاری

دلکش است.

 

/

نیلوفر شیدمهر

همیلتون – کانادا

۳۰ اکتبر ۲۰۱۹

تارنما: nilofarshidmehr.com

 کانالِ شعرخوانی در یوتیوب