بسیار خوشحالیم که در ماه اکتبر خانم دکتر مهوش شاهق داوری مسابقه انشای ایرون را پذیرفته اند. 

مهوش شاهق دارای درجه ی دکتری است در زبان و ادبیّات فارسی از دانشگاه تهران. پس از مهاجرت به آمریکا به گرفتن دو مدرک تحصیلی دیگر - لیسانس زبان و ادبیّات انگلیسی و فوق لیسانس کتاب داری از دانشگاه مریلند - دست یافته است.

مهوش در تمام عمرکاریِ خود به تدریس زبان فارسی در مؤسسات عالی فرهنگی و ‌دانشگاهی از جمله دانشگاه جانزهاپکینز اشتغال داشته. او دارای چند کتاب است، از جمله کتابی در ترجمه ی هایکو از انگلیسی به فارسی به نام «هایکو در چهارفصل»، «فارسی بیاموزیم» که دردانشگاه های آمریکا تدریس می شود،‌ کتابی برای کودکان برمبنای داستانی از شاهنامه به انگلیسی به عنوان «موسیقی دان سبزپوش» که توسّط نشر Wisdom Tales به چاپ رسیده و کتاب دیگری که مجموعه ایست ازترجمه ی اشعارده شاعر معاصرایرانی به زبان انگلیسی در انتظاربه چاپ رسیدن.

مهوش مقالات فراوانی به دوزبان فارسی و انگلیسی نوشته که در مجلّه های ایران شناسی ، ایران نامه ، برّرسی کتاب و مجّله ی علم ‌وجامعه به چاپ رسیده وهم چنین مقالات متعدّدی به صورت دیجیتال که در ایرانیان.کام و ایرون.کام منتشرشده است.

شرایط

-- مهلت ارسال به jj@iroon.com تا آخر اکتبر ۲۰۲۱ (هفته اول آبان ۱۴۰۰)
-- مطالب ارسالی به فارسی باشد.
-- در مورد هر موضوعی می تواند باشد.
-- طول مطالب محدودیت ندارد.
-- هر فرد می تواند به هر تعداد مطلب بفرستد.
-- مطالب ارسالی در مدت زمان مسابقه در سایت ایرون منتشر خواهند شد.
-- پرداخت جوایز نقدی فقط از طریق PayPal خواهد بود.

جوائز

-- نفر اول صد دلار
-- نفر دوم هفتادوپنج دلار
-- نفر سوم پنجاه دلار

شرایط

-- مهلت ارسال به jj@iroon.com تا آخر سپتامبر ۲۰۲۱ (هفته اول مهر ۱۴۰۰)
-- مطالب ارسالی به فارسی باشد.
-- در مورد هر موضوعی می تواند باشد.
-- طول مطالب محدودیت ندارد.
-- هر فرد می تواند به هر تعداد مطلب بفرستد.
-- مطالب ارسالی در مدت زمان مسابقه در سایت ایرون منتشر خواهند شد.
-- پرداخت جوایز نقدی فقط از طریق PayPal خواهد بود.

جوائز

-- نفر اول صد دلار
-- نفر دوم هفتادوپنج دلار
-- نفر سوم پنجاه دلار

*‌ برندگان دور هشتم (سپتامبر ۲۰۲۱)
*‌ برندگان دور هفتم (آگست ۲۰۲۱)
*‌ برندگان دور ششم (جولای ۲۰۲۱)
*‌ برندگان دور پنجم (سپتامبر ۲۰۲۰)
*‌ برندگان دور چهارم (آگست ۲۰۲۰)
*‌ برندگان دور سوم (جولای ۲۰۲۰)
*‌ برندگان دور دوم (جون ۲۰۲۰)
*‌ برندگان دور اول (می ۲۰۲۰)