آرزوها خیلی‌ مهمن، مگه نه؟ و بعضی‌ از آرزوها مهمتر و مشترک بینِ همه ی ماست!

مثلا من مطمئنم یکی‌ از آرزوهایی که بارها و بارها از ذهنِ همه ی ما گذشته اینه که: "‌ای کاش یک بارِ دیگه متولد میشدم. کاش فرصتِ دیگه ای‌ بهم داده میشد." و هممون با تصورِ حقیقت یافتن این آرزو، رویاها و نقشه‌ها در سر کشیدیم. و در انتها با آهی پر از افسوس و ناامیدی از عدمِ امکانش کمی‌ یا زیاد غصه خوردیم.

ولی‌ آیا میدونین که ما در زمانی‌ زندگی‌ می‌کنیم که این آرزو کاملا دست یافتنی ‌ست؟ در واقع از زمانی‌ که گوسفندِ دالی در پی‌ِ فرایندِ تکثیرِ ِغیرِجنسی‌ و بی‌ نیاز از وجودِ جنسِ مخالف به دنیا اومد، به آرزویِ همه ی ما جامه ی حقیقت پوشانده شد. سالهاست که دانشمندانِ علمِ ژنتیک با کار و آزمایشاتِ بیشتر امکانِ این اتفاق رو در انسان کاملا به یک "اتفاقِ بالقوه " تبدیل کرده اند. تنها چیزی که جلوی تبدیلِ این توانایی‌ و به فعل رسیدنشو گرفته مسئله ی اخلاقیات و دینه. که خیلی‌ وقته بر سرِ این مساله بحث‌ها ی بسیار بسیار جالبی‌ در جریانه که حالا خودش بحثِ مفصلِ دیگه‌ای می‌طلبه. ولی‌ چیزی که من می‌خوام بگم اینه که الان همه ما این فرصت را داریم تا فقط با استفاده از یک سلولِ بدنمون، مثلا سلولِ پوستمون، بدونِ نیاز به جنسِ مخالف، انسانی‌ دقیقا "عینِ خودمون"  در محیط آزمایشگاه تولید کنیم. دقیقاِ دقیقا عین خودمون! با خصوصیاتِ ژنتیکی ِ کاملا مشابه. این آدم از جهتِ علمی‌ کاملا با ما یکی‌ خواهد بود.

پس من می‌تونم مژگانِ کوچیکِ دیگه ای‌ داشته باشم، و بعد به من بگن: "بیا این فرصتِ یک تولدِ دوباره برایِ خودت. حالا هر جور که می‌خوای این بار بزرگ شو."

من مدتهایِ زیادی به این فرصت فکر کرده ام و به این سوال که اگر این اتفاق برام بیفته حالا من این "مژگانِ کوچیک" رو چطور بزرگ خواهم کرد؟ چه اشتباهاتی رو تکرار نمیکنم براش؟ جلویِ تاثیراتِ چه محیط‌هایی‌ رو بر او میگیرم؟ رفتن به کدوم محیطها رو براش تشویق می‌کنم؟ اجازه ی ورودِ چه آدم های رو به زندگیش میدم؟ جلویِ ورود چه آدم های رو به زندگیش میگیرم؟ کدوم اتفاق‌ها رو از زندگیش حذف می‌کنم؟ سعی‌ می‌کنم چه اتفاقی‌ براش بیفته؟ چی‌ یادش میدم؟ چه علمی‌؟ چه هنری؟ با کی‌ دلم می‌خواد ازدواج کنه؟ رفتارش چطوری باید باشه؟ من چطور مژگانی از اون می‌سازم؟ و اینکه من واقعا چقدر قادر به کنترل این آیتم ها هستم؟ ایا اونقدری که فکر می کنیم آیتم های ممحیطی خودخواسته و قابل کنترل هستند؟
و مهمترین سوال اینکه آیا این مژگان لزوما خوشحال تر، موفق تر وتوانمندتر خواهدبود؟ چه تضمینی وجود داره؟

در هرحال این فرصتِ دوباره برای همه ی ما واقعا وجود داره و خیلی‌ از شماها که بسیار از من جوونترین، ممکن این آرزویِ بالقوه رو حتی بالفعل به چشم ببینید. چطور آدمی‌ این دفعه از خودتون میسازین؟ من مدّت‌ها هر روز به این سوال‌ها فکر کردم. شما چی‌؟ شما جوابتون چی‌ بود اگر دوباره متولد میشدین؟ برایِ این "توی کوچولو" چه کار می‌کردین، و چه کار نمی‌کردین؟ چیا رو تو زندگیتون تصحیح می‌کردین؟

#مژگان

April 29, 2021