رئیس مجلس در حالی راهی اولین سفر خارجی شد که بسیاری لغو دیدار مستقیم او با پوتین را تحقیرآمیز دانسته‌‌ و مشاورانش را ناشی خوانده‌اند.

 

عمو قالیباف

بعله

قالی رو بافتی؟

بعله

با خودت بردی

بعله

به پوتین دادی؟

نخیر

پوتین چی چی گفت؟

برو گه بخور

پس بخور و بیا