دهم بهمن ماه ِهر سال یکی از بزرگترین جشن های زرتشتیان،  "جشن سده" ست. که در همه ی شهرهای زرتشتی نشین همیشه و برای سالهای سال برگزار می‌شده. بزرگترین مراسم جشن سده در کرمان برگزار میشه و تنها جشنی ست که مسلمانان هم اجازه ی شرکت داشتند که دو سالی بود البته فقط در بخش آتش زدن میتونستن شرکت کنند و در مراسم داخل سالن فقط زرتشتی ها میتونستن باشن.
دستور رسمی وزارت کشوره که مسلمانان در مراسم اقلیت های مذهبی نمیتونن شرکت کنند که البته اقلیت ها هم این قانون رو بدشون نمیاد.
مراسم جشن سده گره خورده در فرهنگ کرمانی ها واقعا.  و بسیاری از مسلمانان در مراسم شرکت می‌کردند.

و این جمعه #جشن_سده ست. امسال انجمن زرتشتیان کرمان اعلام کرده که مراسم رو به علت کرونا آنلاین برگزار میکنه.
امروز آتشکده بودم و این هیزمی ست که برای مراسم تدارک دیده شده. مراسم اصلی هر سال در جای دیگه و با حجم هیزم شاید بیشتر از بیست برابر این  برگزار می‌شد.

#مژگان

@boukhtar