دوباره دستمال توالت کمیاب شده. میپرسم چرا، میگند چون ترمپ همچین ریده به آمریکا که حالا حالاها باید دستمال بکشند.

همینجا برتری تمدن پارسی بر امریکأیی هویدا میشه ... خنکی و تمیزی آفتابه آب کجا، زخم و خراش کاغذ گوه مالی کجا؟

خدا وکیلی اگه هزار بار هم به کونت کاغذ بکشی که حتی  خونین و مالین بشه، میتونی اون زردی و کثیفی نجاست رو پاک کنی؟

منکه هر بار مجبور میشدم به یه زن خارجی سکس دهنی بدم، هزار بار اجداد بزرگوار از بابا خان تا شاه شهید رو وصی می‌کردم، که به حق آقا امام زمان، گند و کثافتی تو دهنم نره و مسموم نشم.

ولی خانم‌های ایرونی رو که میخوردم، انگار قند و عسل بود، ماشالله! هلو برو تو گلو ... با خیال راحت ... بیمه با ابوالفضل.

نمیدونم که چجوری شد که از ترمپ حرومزاده به کس خوردن حلالزاده رسیدم، ولی هر چی بود لازم بود. از اوضاع اخبار آمریکا داشت حالم به هم میخورد، که یاد شیرین هلو خوری سر حالم آورد.

امیدوارم که همه دوستان عزیز در این سال جدید از خوردن هلو‌های تر و تمیز بهره مند بشند، و البته مثل جی جی سوسول بازی در نیارند و نگند "وای وای وای از بس هلو خوردم زبونم مو در آورد ننه".

شکر نعمت، نعمت‌ت افزون کند ... کفر نعمت، از کف‌ت بیرون کند

خدایا در این شب عزیز، تانی و توانی، استکانی و ماست و خیاری، لب یاری و هلوی پرواری به ما پارسیان بیچاره برسان و امریکأیی‌های حرومزاده رو آنچنان به جون خودشون بنداز که تا سال‌های سال خودشونو بدبخت کنند و بقیه دنیا رو خوشبخت!