هنوز مدت زیادی از فوت شجریان نگذشته که فریاد وا مصیبات‌های روشنفکران و اپوزیسیون عزیز، تمام صفحات اینترنتی و روزنامه‌ها رو پر کرده، که "چرا اینهمه تجلیل از یک هنرمند" که به زعم برخی‌، اصلا هنری هم نداشته. مردم ایران، به "مرده پرستی‌" و "بی‌ فرهنگی‌" و "نادانی‌" متهم شدند، چون احساسات قلبی خودشون رو در باره مرگ هنرمند محبوبشون نشان داده ا‌ند. چرا که اوپوزیسین حق داره که برای مردم تعیین تکلیف کنه، حق داره به اونها تکلیف کنه که چه چیز رو باید به عنوان هنر قبول کنند و چه چیز را خیر! روشنفکران خارج نشین ما، به خودشون حق میدند که حتی احساسات مردم رو هم تحریم کنند و آعمالشون رو نکوهش کنند.

اگر دوستداران شجریان، از روی نگرانی جلوی درب بیمارستان جمع میشند و آواز میخونند، پس بی‌ فرهنگ هستند. باید برن از خانم "فرهنگ" سابق درس فرهنگ و وارستگی بیاموزند. اگر برای تجلیل از هنرمند محبوبشون، در ارامگاه فردوسی ساعت‌ها به انتظار ایستادند و آواز خواندند، غلط کردند! اونجا ارامگاه فردوسی است، و یک خواننده، حق نداشته تقاضا کند که در کنار قبر فردوسی به گور سپرده شود (حتی اگر همین تصمیم را هم دولت گرفته باشه)

اشخاصی‌ هم که معتقدند کلا شجریان، یک اوپورتونیست بی‌ هنر بوده که توسط توده ای‌ها سر کار گذاشته شده و ماندگار شده. بگذریم که خود توده ای‌ها سالهاست که در عرصه قدرت وجود خارجی‌ ندارند، ولی‌ انقدر قدرت داشتند که ۴۲ سال شجریان رو در بین این ملت محبوب نگاه دارند!

بعضی‌‌ها فریاد دارند که چرا شجریان آری ولی‌ گلپایگانی نه؟ چرا ایرج نه؟ حتی چرا نصرت الله وحدت نه؟ چرا شجریان؟

به این دسته از روشنفکران باید عرض شود که، شجریان، حتی اگر توده ای بوده و "با رفقا در کنار دون ارام " قدم میزده، یا حتی اگر ربنا رو خونده و یا در کنسولگری‌های ایران، در خارج، کنسرت داشته، همیشه و هنوز در قلب مردم ایران بوده و هست.

شجریان از روز‌های اول انقلاب، در قلب این مردم جا گرفت و جاودانه شد.

اگر شما امروز با این موضوع مسئله دارید، علتش شجریان نیست، علتش اینه که شما به این ملت اعتقادی ندارید. انتقاد و فحش شما امروز به سوی ملتی است که شجریان رو چه زنده و چه مرده، دوست داشته و براش ارزش قائل بوده.

ملت ایران، خوب میدونه که چه میکنه. اکثریت، هرگز در دراز مدت اشتباه نمیکنه. این رو تمام جوامع دمکراتیک که شما امروز دارید در آنها نان میخورید و فریاد وا مصیبت‌ها سر میدید که "وای که پاسارگاد رفت زیر آب" قبول دارند.

مرده پرست، شما هستید که هنوز برای قبر کوروش و تخت جمشید گریه می‌کنید و سینه میزنید، در حالی‌ که فرهنگ ما رو دارند نابود میکنند، در حالیکه حقوق زنهای ما در این مملکت نابود شده و هزاران میلیارد ثروت ملی‌ دزدیده شده و به غرب رفته.

مرده پرست اونهایی هستند که  ناله سر میدند که چرا ایرج و گلپایگانی اینهمه محبوبیت نداشتند، اونها که بهتر میخواندند! اینها هنوز نفهمیدند که چهل و دو ساله که در ایران انقلاب شده و ایرج و گلپایگانی، چهل و دو ساله که از عرصه خارج شدند (گو اینکه همون موقع هم به جز چه چه زدن کار دیگری در زمینه آواز نکردند و هیچ چیز جدیدی به علاقه مندان نیاموختند)

کسانی‌ که هنوز در انکار باقی‌ موندید و نفهمیدید که در این مملکت چهل و دو سال پیش انقلابی‌ شده که همه چیز رو عوض کرده. ایرج و گلپایگانی از همون وقت مردند. این شما هستید که مرده پرستی‌ می‌کنید.

شجریان هم یکی‌ از پدیده‌های این انقلاب بوده. شما این انقلاب رو قبول ندارید؟ منهم امروز معتقدم که ایکاش اون انقلاب صورت نگرفته بود..... ولی‌ چه بخواهیم و چه نخواهیم این انقلاب صورت گرفته.

مردمی که امروز طرفدار شجریان هستند کسانی‌ هستند که در ظرف این ۴۲ سال (که شما و من در خارج از کشور بودیم) به موسیقی او گوش دادند. در تمام مراحل زندگیشون به آواز شجریان گوش دادند، حتی با ربنای استاد، افطار کردند......

امروز شما اومدید بعد از ۴۲ سال، ابراز فضل میفرمایید که مردم اینهمه سال در اشتباه بودند؟ مردم هنر نمیشناسند؟ مردم بی‌ فرهنگ هستند؟

همین مردم شریف در طی اینهمه سال، زیر یوغ حکومت توتالیتر که همه چیز آنها رو ازشون گرفته، از همه مهم تر آزادی و اعتبار ملی‌ شون رو گرفته و حتی نان رو از سفره‌هاشون گرفته، تحت فشار ماندند. در تمام این مدت، کسی‌ که همراهشون بوده و برایشان آواز خوانده، شجریان بوده، نه شما!

کسی‌ که روی خرابه‌های بم نشست و کنسرت خیریه اجرا کرد. کسی‌ که به عنوان اعتراض، با مردمی که خس و خاشاک خوانده شدند همراه شد و به خیابان‌ها آمد.

مردم شریف ایران، همیشه شجریان رو در کنار خود دیدند، نه اون خانم با "فرهنگی‌" که همش دم از ویرانه شدن سنگ‌های تاریخی میزنه و گریه و زاری راه میندازه.

حالا شما میفرمایید که مردم ایران "اشتباه" میکنند؟

مگر خود شما ده بار تحت اسامی مختلف اشتباه‌های بزرگ نکردید و بعدش نیامدید با عوض کردن اسم خودتون، سعی‌ در جبران اشتباهاتتون کنید؟

از برنامه ربودن رضا پهلوی جوان تا لو دادن گلسرخی؟

پس بگذارید مردم ایران، در امان باشند.

شما لزومی نداره که بر علیه شجریان و بر علیه مردم ایران، فتوا صادر کنید.

بروید دنبال فغان و ناله برای زیر آب رفتن پاسارگاد!

شجریان هرگز ادعا نکرده که قانون اساسی‌ ایران رو نوشته. به عنوان یک شهروند محبوب ایرانیان، نظرات سیاسی خودش رو اعلام کرده.

شما نترسید. حق و حقوق شما به عنوان یک روشنفکر بی‌ فایده همیشه محفوظه.

مباد اون روزی  که امثال شما‌ها مسئول نوشتن قانون اساسی‌ ایران بشید! کسانی‌ که امروز در حالی‌ که در هیچ موضع و قدرتی‌ نیستند، سعی‌ میکنند که افکار و احساسات شریف مردم ایران رو تحریم کنند.... وای به روزی که در این مملکت به قدرت برسند.

برید خانم، برید به دنبال عزا داری برای پاسارگاد و مرده پرستی دیرینه تون.

شجریان و مردم ایران رو راحت بگذارید.