امروز سر کار یه مراجعه کننده داشتیم که اسمش روی  کارت شناسایی عُمـَر اوریکو بود.

با اینکه ظاهرش کاملا نشون میداد اهل آمریکای جنوبیه،  پرسیدم:

-اهل کجایین؟

-مکزیک!

با ‌شک و تردید پرسیدم:

-مسلمان هستین؟

خندید و  گفت نه!

-میدونین اسمتون خیلی اسلامی و عربیه؟

بازم خندید و گفت: بله میدونم.

ولی مگه من ول کن ماجرا بودم:

-پس چرا اسمتون عمره؟  و فامیلتون هم اینقدر مکزیکی. عجیب نیست؟

بازم خندید و گفت:

-نه عجیب نیست. پدرم عاشق عمر شریف هنرپیشه بود. اسم منو واسه اون عمر گذاشته. به یاد عمر شریف! میشناسینش؟  اسمشو شنیدین؟

بهش گفتم:

-بله البته! چه جالب! خاطره ها و علاقه ها میتونن از اون سر دنیا به این سر دنیا پرواز کنن و اسم پسرِ یه مکزیکی رو عمر کنن. اسم و فامیل قشنگی دارین.

این دفعه هر دو خندیدیم!

#مژگان
February 28, 2018