بر اساس اطلاعات وبسایت deathpenaltyinfo.org و طبق آمار خود دولت ایران، در ۲۰ سال اخیر میانگین اعدام در ایران ۳۷۰ نفر در سال بوده. ایران بعد از چین در رتبه دوم تعداد اعدام‌ها قرار دارد و عربستان سعودی سوم است.
مصر، عراق، امریکا و پاکستان در رتبه های بعدی قرار دارند
 
حال اگر سرانه اعدام ها را در نظر بگیریم یعنی تعداد اعدام ها را به جمعیت کشور تقسیم کنیم، تصویر تغییر می‌کند. اگرچه بازیکنان کمابیش همانها یی که هستند باقی میمانند. 
 
چین آمار اعدام های خود را اعلام نمیکند ولی بر اساس گزارش سازمان های ناظر مثل عفو بین‌الملل و با در نظر داشتن وضعیت مسلمانان اویغور در ایالت شین جیانگ در سال‌های اخیر، باور عمومی بر این است که سالانه چند هزار انسان در چین اعدام می‌شوند. در اینجا فرض را بر ۵ هزار اعدام شده در سال ۲۰۱۹ قرار میدهیم. 
 
بر این اساس، در سال گذشته عربستان با اعدام ۵/۶ نفر از هر یک میلیون در رتبه اول قرار می‌گیرد. ایران با ۴/۶ در میلیون مقام دوم را دارد. چین با ۳/۵ در میلیون در رتبه سوم قرار می‌گیرد.
 
برای مقایسه، امریکا با ۶/۷ اعدامی برای هر صد میلیون جمعیت با صدر نشینان جدول فاصله قابل توجهی دارد.