با تشکر از همه شرکت کنندگان در اولین مسابقه انشای ایرون و اعلام شروع دور بعدی، برندگان این دور معرفی می شوند:

۱- جایزه ۲۰۰ دلاری «تاج فیروزه» به فاطمه زارعی برای «مقام معشوقگی»

 

۲- جایزه ۱۰۰ دلاری «یوزپلنگ نقره ای» به شیدا محمدی برای «آخر زمان در شهر فرشته ها»

 

۳- جایزه ۵۰ دلاری «جام جم» به سیروس مرادی برای «نرده های سبز»

 

* جایزه ویژه «نون و پنیر و سبزی» به فرامرز برای پرخواننده ترین داستان: «کرونا، خود ارضائی و اخاذی مالی»

و «۱۰۰ آفرین مادربزرگ» به:‌

-- شیرین وزین برای «خرید در دوران کرونا»
-- فرامرز برای «جدال با کرونا خانم»
-- مهوش شا برای «کرونا، فیلم صامت و شاید شهریار شاعر»
-- سورنا برای «دیدار»
-- شهیره شریف برای «پشت سنگر قلعه ی کاغذی»
-- نازی کاویانی برای «باوفاترین دوست»
-- باوفا برای «کاسموس» کارل سگان