با سنان انتون ، شاعر، رمان نویس، مترجم ، و پژوهشگرعراقی در برنامه ی "دموکراسی اکنون" آشنا شدم و تحت تاثیرقرار گرفتم.

سنان انتون در بغداد متولد شده، در همان جا به تحصیل پرداخته ، بعدها به آمریکا آمده و از دانشگاه هاروارد موفق به گرفتن درجه ی دکتری در ادبیات عرب شده است.

ازاو چندین کتاب شعر و داستان به چاپ رسیده که به زبان های مختلف از جمله به فارسی ترجمه شده است.

سنان در سال 2003 به سرزمین مادری برگشت تا فیلم مستندی در باره ی عراق تحت اشغال به نام " در باره ی عراق" تهیه کند.

او هم اکنون در دانشگاه نیویورک ، مدرسه ی گالاتین ، به تدریس اشتغال دارد. مجله ی هفتگی "الاهرام" در باره ی او می نویسد که سنان " یکی از نویسندگانی است که در دنیای عرب بیش از همه تحسین کننده دارد."

در زیر شعر کوتاهی از او که در برنامه ی تلویزیونی " دموکراسی اکنون" توسط خود شاعرخوانده شد و من آن را به فارسی برگردانده ام را ملاحظه خواهید کرد.

 

 

شهیدان به بهشت نمی روند

آنها در کتاب های بهشتی

زندگی می کنند.

 

هرکدام به روش خود

همچون

یک پرنده

ستاره، یا

یک پاره ابر

 

آنها هرروز بما خود می نمایانند

و برای ما گریه سر می دهند

برای ما که هنوز

در این جهنم زندگی می کنیم.

 

آنها می کوشند

آتش جهنم را

با خونشان

فرو نشانند.

 

  • Sinan Antoon
  • Democracy Now
  • Gallatin School
  • www.sinanantoon.com

 

ترجمه به فارسی از مهوش شاهق

 

 

 Sinan Antoon

 

Martyrs do not

Go to paradise

 

They live through

sThe heavenly book

 

Each in their own way

As a

Bird

Star, or

A cloud

 

They appear to us

Everyday

And cry for us

We who are still

In this hell

 

They try

To extinguish

With their blood!