روز یادبود: نام یکی از تعطیلات رسمی فدرال در ایالات متحده آمریکا است. این روز آخرین دوشنبه ماه مه است. این روز به یاد کسانی که جان خود را در نیروی ارتش ایالات متحده امریکا از دست داده‌اند برگزار می‌شود. پیش تر این روز با نام روز د) شناخته می‌شد. در گذشته این روز تنها به یاد کسانی بود که جان خود را در جنگ‌ های داخلی آمریکا از دست داده‌اند. طی این روز، داوطلبان ارتش مزار سربازان قربانی را به پرچم آمریکا مزین می‌کنند. درروز یادبود، پرچم‌های آمریکا در سراسر این کشورتا نیمروز به حالت نیمه افراشته درمی آیند و بعد، برای باقی روز، به حال عادی برمی گردند. این روز همزمان با اولین روز آغاز تعطیلات تابستان است
روز بزرگداشت و یادبود سربازان کشته شده در جنگ جهانی اول: روزی است که در اتحادیه ی کشورهای هم سود (کامان ولس/ کشورهای مشترک‌المنافع) از زمان پایان جنگ جهانی اول برای زنده نگاه‌داشتن یاد سربازان کشته شده در هنگام انجام وظیفه در جنگ جهانی اول برگزار می‌شود. با پیروی از رسمی که جرج پنجم در سال ۱۹۱۹ بنیان گذاشت، بسیاری از کشورهای غیر عضو اتحادیه کشورهای هم سود هم این روز را گرامی می‌دارند. روز بزرگداشت در بیشتر کشورها در ۱۱ نوامبر برگزار می‌شود تا پایان دشمنی ‌های جنگ جهانی اول در آن تاریخ در ۱۹۱۸ یادآوری شود. دشمنی‌ها با امضای قرارداد آتش‌بس بین آلمان و متفقین بین ساعت ۵:۱۲ و ۵:۲۰ آنروز صبح به‌طور رسمی در ساعت ۱۱ یازدهمین روز یازدهمین ماه به پایان رسید. جنگ جهانی اول با امضای پیمان ورسای ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ به‌طور رسمی پایان یافت. نماد "شقایق" برای گرامیداشت این سربازان در ماه نوامبر مورد استفاده قرار می‌گیرد
تهیه و تدوین
دکتر منوچهر سعادت نوری

*
منابع و مآخذ
روز یادبود: تارنمای ویکی‌پدیا/ روز یادبود (به زبان انگلیسی): تارنمای ویکی‌پدیا/ روز بزرگداشت: تارنمای ویکی‌پدیا/ روز بزرگداشت (به زبان انگلیسی): تارنمای ویکی‌پدیا
*
گزیده ای از نوشتارها
https://msnselectedarticles.blogspot.com/2019/05/blog-post_25.html
===========