از جام برترین های انگلستان، یادداشت ِ شماره ی شش

 


هر چه به پایان این فصل ِ جام برترین های انگلستان نزدیک تر می شویم به شور و هیجان ِ این بازی ها افزوده می شود و تلاش های تیم های ته جدولی برای ماندن در جدول ِ برترین ها بُعدهای تازه ای می گیرد. در چنین شرایطی دست پاچه گی و استرسِ دارنده گان باشگاه ها در تصمیم گیری هاشان نمایان می شود. تیم ساندرلند که در آغاز ِ فصل بازی های خوبی را از خود نشان داده بود با گذشت زمان گرفتار ِ اُفت شد و  آهسته، اهسته به تیم های ته جدولی نزدیکتر گردید. باخت ِ یک بر هیج اش در برابر اهریمنان ِ یونایتد در روز ِ شنبه باعث شد که سرمربی اش پس از آن بازی کار ِ خود را از دست بدهد و «دای کانیو» ی ایتالیایی جایگزین او شود، مربی یی که برجسته و پرآوازه نیست ولی گفته می شود آدمی دقیق است و ریزه کاری های بازی از نگاه او دور نمی ماند. ولی پذیرفتن این دشوار است که فوت و فن های یک مربی از باشگاهی در جام ِ یک (لیگ وان) برای یک تیم از جام ِ برترین ها کارآمد باشد. شاید ساندرلند با این تصمیم نه چندان درست خود را برای سقوط آماده می کند!

همان گونه که در شماره ی پیشین این رشته گزارش ها پیش پینی شد، تیم ِ ته ِ جدولی ی کویین پارک رنجرز در این هفته توانست خود را یک پله بالا بکشد، اگر چه در یک بازی ی تنگاتنگ با تیم ِ فول هام و در خانه ی فول هام ناچار شد بازی را سه بر دو واگذاز کند. یکی از سه گل ِ خورده را « هیل» بازیکن ِ خط ِ پدافند کویین رنجرز به تیم خود زد.  از آن گذشته، کویین پارک رنجرز یک پنالتی را مفت و راحت از دست داد و به جای نشاند آن در گُل ، در دست غ دروازه بان ِ فول هام نشاند. 
اکنون مدت هاست که قهرمان ِ ایرانی ی تیم ِ فول هام، اشکان ِ دژآگاه، در ترکیب ِ اصلی ی تیم ِ فول هام قرار گرفته است و درخشش ِ خوبی هم داشته است. او امروز تواتست در دقیقه ی هفتم یک پنالتی برای تیم اش بگیرد سی و هشتم او را با «امانوئللسن عوض کردند.
 در این ده بازیی که در این هفته در چارچوب ِ جام ِ برترین ها انجام گرفت بیشتر ِگل ها در نیمه ی نخست زده شد. شوک ِ بزرگ ِ بازی های این هفته باخت ِ چلسی در برابر ِ ساوث همپتون بود. شاید آن بازی برای چلسی زیاد اهمیتی نداشت و مسأله ی مهم برای چلسی آماده شدن و بُرد در برابر یونایتد در جام جذفی بود. چلسی امروز یونایتد را یک بر صفر شکست داد.

انتظار می رفت که بازی میان اسوانزی و توتنهام بازی خوبی باشد. توتنهام توانست در خانه ی اسوانزی در دقیقه های هفتم و بیست ویکم دروازه ی اسوانزی را با دو  گل ِ باز کند. در دقیقه ی سی و پنج بازی یک فرصت بسیار خوب برای اسوانزی پیش آمد که یکی از دو گل ِ خورده را جبران کرده و به بازی برگردد. در دقیقه های پایانی ی نیمه نخست تیم ِ توتنهام دست به وقت کشی زد. تیم ِ اسوانزی دو بر یک باخت ولی اسوانزی تیمی است که در این فصل همه را شگفت زده کرده است و بی گمان درخشش اش را وامدار ِ مربی ی دانمارکی اش، آقای لادروب، می باشد. آرزوی من این است که این مربی ی بزرگ را در جامه ی سر مربی گری ی تیم ِ ملی ایران ببینم و بر این باورم آمدن ِ او به ایران می تواند دگرگونی ی بزرگ در فوتبال ما پدید آورد. او که سال ها در دو تیم ِ بزرگ ِ بارسلونا و رئال بازی کرده است، می تواند چکیده ی بهترین های فوتبال اسکاندیناوی و اسپانیا و انگلستان را یک جا به تیم ِ ملی ایران منتقل کند. ولی خوب می دانم این خیالی بیش نیست زیرا هیچ مربی ی به راستی بزرگی نمی تواند با جانورانی که بر فوتبال ِ ایران فرمان می رانند کار کند.
به هر رو، بگذریم. بی گمان بهترین بازی هفته را ویگان انجام داد. این تیم در سه سال ِ گذشته تا مرز ِ افتادن و بیرون رفتن از جام ِ برترین ها پیش رفته است و هربار توانسته خود را در آخرین لحظه ها سرپا و سربلند نگه دارد. پ. مهرکوهی