پائولو کوئیلو، نویسندۀ سرشناس برزیلی، در توییتی نسبت به یک گزارش رویترز که در آن از رضا پهلوی نقل قول شده واکنش نشان داد. در مقاله از رضا پهلوی نقل شده که دولت ترامپ باید شرکت های فن آوری اطلاعات آمریکایی را تشویق کند تاخدمات ارتباطاتی به ایرانیان معترض به حکومت ر و رهبران روحانی ایران ارائه کنند. در توییت خود، پائولو کوییلو نوشت:

"ساکت شو. ساواک مرده و اگر تو باز هم درخواست یک کودتای دیگر مانند آنی که در سال 1953 توسط CIA سازماندهی شد را داری، مردم ایران از کشور خود حمایت خواهند کرد."

نظرات کاربران در حمایت و در حمله به پائولو کوئیلو در این زمینه خواندنی است.

 

* پرسه‌گرد فضای مجازی هستم. هرگاه چیز خوبی ببینم که خواندن آن را توصیه میکنم، آن را برای شما اینجا میگذارم.

 

"