دیروز 14 امرداد روز پیروزی نهضت مشروطه بود انقلابی که در راستای محدود کردن قدرت مطلقه شاه قاجار به تشکیل نخستین مجلس قانون گذاری در خاورمیانه منجر شد 111 سال بعد در سالگرد این روز مهم وتاریخی مراسم تحلیف ریاست جمهوری اسلامی برگزار شد دیروز در مجلس شورای اسلامی مسائل حاشیه ای رخ داد که دو نمونه را اینجا می آوریم
نخست آدامس جویدن وزیر دفاع که همان ساعات اولیه پخش مراسم در شبکه های اجتماعی بازتاب داشت سردار دهقان با ادامس جویدن در یک مراسم رسمی در حال پخش زنده در حضور سران خارجی نشان داد یک فرد نظامی عالی رتبه چگونه می تواند اصول رفتار دیپلماتیک و نظامی را زیر پا بگذارد و به آن بی توجه باشد چه تصویری از ایران به جهان مخابره شد و چه ذهنیتی ایجاد خواهد کرد
مورد دوم که موج گسترده تری در فضای مجازی در پی داشت رفتار سخیف برخی نمایندگان مجلس در سلفی گرفتن با موگورینی بود تصاویر زشت وتاسف اور در خانه ملت که مایه شرمساری هر ایرانی است خانه ای که می بایست نماد قانون گذاری در راستای اراده عالی ملت باشد به محلی برای دلقک بازی وکیل والدوله ها بدل شده
روزگاری در مجلس شورای ملی وزرایی همچون علینقی عالیخانی شهید محمد رضا عاملی تهرانی وزرایی همچون اردشیر زاهدی واحمد قوام و نمانیدگان میهن پرستی همچون روانشاد پزشکپور و هوشنگ طالع زنده یاد زهتاب حضور داشتند و امروز..
با نگاهی به گذشته در میابیم که در این سال ها دستاورد انقلاب مشروطه و فدا کاری ستار خان و باقر خان سردار اسعد بختیاری و دیگر مبارزان راه ملت در به ثمر رساندن انقلاب مشروطیت به کجا رسیده است چه بر سر مجلس شورای ملی مجلس شورای اسلامی آمده است؟
باز هم شعار های انتخاباتی در گوش می پیچد که به عقب باز نگردیم اما ظاهرا هرچه پیش می رویم عزتمان بر باد می رود و سر بلندیمان به سر افکندگی بدل می شود
کاش میشد به عقب باز گردیم

لینک