رامسر - خبرگزاری مهر : نخستین جشنواره گل گاو زبان صبح امروز جمعه در روستانی جنت رودبار رامسر برگزار شد.

نمایش گالری در اندازه بزرگ