بانوان فوتسال ايران نقره اي شدند تيم ملي فوتسال زنان ايران با قبول شکست 2 بر يک مقابل ژاپن در وقت هاي اضافه به مدال نقره بازي هاي داخل سالن آسيا در شهر اينچئون کره جنوبي دست يافت.عکس از اکبر توکلي*

نمایش گالری در اندازه بزرگ