عکس ها از آرش عاشوری نیا، وبسایت کسوف

شادی مردم تهران، پس از انتخابات ریاست جمهوری
عکسها مربوط به میدان هفت‌تیر، خیابان کریم‌خان - میدان ونک، خیابان ولی‌عصر است.

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ