این عکس ها را عصر روز دوشنبه 29 اسفند 1401 بازار سنتی تجریش گرفته ام. شور زندگی  و تب خرید در آخرین فرصت های باقی مانده را در چهره ها می بینید.  تعداد خانم ها ی بیحجاب هم کاملا چشمگیره

نمایش گالری در اندازه بزرگ