انیس الدوله متولد 1837 و درگذشته 1896  یکی از  دهها همسر  عقدی و صیغه ائی ناصرالدین شاه ؛ واقعا عاشق اش بود، نه به خاطر قدرت و موقعیت سلطنتی  اش ؛ بلکه به عنوان یک مرد وی را دوست داشت. میزان علاقه و عشق انیس الدوله به شاه به اندازه ائی بود که در همان سال ترور شاه با دیدن اسکناسی که تصویر شاه بر رویش بود چنان حالش منقلب شد که  سکته کرد و از دنیا رفت. خانه انیس الدوله  در خیابان ولیعصر تقاطع مولوی که تحت شماره 10403 اثر ملی اعلام شده ، توسط سندیکای تولید کنندگان  گوشت گوسفندی خریداری و  به عنوان دفتر مرکزی استفاده میشود.  متاسفانه خانه معشوقه  ناصرالدین شاه  به عنوان ملک خصوصی بر روی بازدید عمومی بسته است.

در تهران شایع بود که اغلب شبها شاه مملکت با لباس مبدل به خانه انیس الدوله میرفت. بعد از 160 سال هنوز میتوان آثاری از زیبائی و شکوه گذشته را در این خانه حدود 800متر مربعی دید. خانه با وجود آنکه اثر ملی است متاسفانه فروخته شده و مالک خصوصی اجازه حتی بازدید کوتاه را نمیدهد. خانه انیس الدوله باغ بزرگی داشته و منازلی مخصوص نوکر ها و خدمتکاران در ضلع جنوبی که همگی تخریب شده اند.با وجود همه اینها میتوان بوی عشق را در فضا استنشاق کرد.

نکته جالب این خانه نزدیکی آن به خانه پدری فروغ در ضلع پائین تقاطع و کوچه خادم آزاد( تولدی دیگر) است. دو زن در دو دوره مختلف اما با سرنوشتی مشابه. هر دو  معشوق ناکام

در سفر اروپائی شاه ؛ انیس الدوله  تا مسکو همراه شاه بود اما  به دلیل شخصیت قوی و فوق العاده ائی که داشت و میزبانان با وی  عین ملکه  رفتار میکردند؛ مخصوصا رفتار شهردار مسکو که  طبق پروتوکل دیپلماتیک به استقبال ملکه ایران رفت و دسته گلی از طرف اهالی تقدیم کرد.  این بزرگداشت بر مردان قدیمی ؛ سنتی و حسود همراه شاه خوش نیامد و قبله عالم را تشویق کردند انیس الدوله را از مسکو به تهران بازگرداند و بقیه سفر  انیس الدوله  همراه شاه نباشد. انیس الدوله در مسکو همه را تحت تاثیر قرار داده بود.به ویژه آنکه اندکی با فرانسه و ایتالیائی به دلیل معاشرت با زنان سفرای این دو کشور آشنا بود.

  انیس الدوله وقتی به تهران بازگشت ؛  بین وی و شاه نامه های عاشقانه زیادی ردو بدل شد که تاکنون هیچ ردی از آنها پیدا نشده است.اما میتوان حدس زد که چه محتویاتی داشته اند.

https://iroon.com/irtn/blog/19035/%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%85/

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ