فرشید لاریمیان (فرشیدو)، هنرمند متولد ۱۳۶۲ در بابل، مقیم اتریش >>>

Farshid Larimian (Farshido) is an artist born in Iran in 1983, living and working in Vienna since 2007 >>>

نمایش گالری در اندازه بزرگ