سی سی، هنرمند متولد تهران، ۱۳۴۸ >>>
۱۳۹۹، ۱۴۰۰: آرت‌فر آوت‌سایدر، نمایش داده شده توسط گالری آوت سایدر اینن، پاریس.

 

C C, born in Tehran, 1969 >>>

2020, 2021:  Art fair, Outsider Art Fair, Represented by Outsider Inn Gallery, Paris 

نمایش گالری در اندازه بزرگ