امیر کریمی، متولد ۱۳۶۶، تهران، فارغ‌التحصیل رشته‌ی گرافیک دانشکده‌ی هنر تهران >>>

Amir Karimi, born in 1987 in Tehran, BA in grafic art from Tehran Art College >>>

نمایش گالری در اندازه بزرگ