طاها حیدری، متولد ۱۳۶۴ در تهران، دارای کارشناسی هنرهای زیبا در رشته ی نقاشی از دانشگاه تهران، در سال ۲۰۱۴ به آمریکا رفت و از زمان فارغ التحصیلی ، ویزای هنرمندان را دریافت کرد و به طور تمام وقت در استودیوی خود در بالتیمور کار کرد >>>

Taha Heydari was born and raised in Tehran. He moved to Baltimore, Maryland in 2014 to pursue his MFA at the Maryland Institute College of Art, completing his degree in 2016. He continues to work from his studio in Baltimore. Television broadcasts disrupted by Iranian government satellite jamming triggered his fascination with the moment of the glitch as a visible instance of the separation between the technology of fabricating and presenting images and what the images do and show >>>

نمایش گالری در اندازه بزرگ