پرواز مستقیم ایران ایر از نیویورک به تهران و از تهران به نیویورک در تابستان سال ۱۹۷۹
قیمت ۹۳۰ دلار و با تخفیف دانشجویی ۵۴۳ دلار
مدت پرواز ۱۴ تا ۱۵ ساعت

نمایش گالری در اندازه بزرگ