علیرضا درویش طراح و نقاش ساکن آلمان، متولد ۱۳۴۷ در رشت. فارغ التحصیل رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبا، تهران >>>

Alireza Darvish, born 1968 in Rasht, Iran, is an artist based in Germany. He graduated in Painting at the School of Fine Arts in Tehran in 1988 >>>

نمایش گالری در اندازه بزرگ