جعفر پِتگر (زادهٔ اسفند ۱۲۹۹ در تبریز – درگذشتهٔ شهریور ۱۳۸۴ در تهران)  نقاش برجستهٔ معاصر، از شاگردان میرمصور بود. مشهورترین آثار نقاشی او در موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می‌شوند >>>

Jafar Petgar was born in 1920 in Tabriz / Azerbaijan / Iran and died in 2004 in Tehran. of the most influential Iranian old masters. The artist's talent was evident at an early age, when at the age of 17 he painted a portrait of his mother >>>

نمایش گالری در اندازه بزرگ