محمد مساوات (۱۳۶۲، تهران) نقاش، نویسنده و کارگردان تئاتر ایرانی و سرپرست «گروه تئاتر رادیکال ۱۴» است. او فعالیت‌های هنری خود را ابتدا از نقاشی آغاز نموده و تا قبل از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه، در نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی فراوانی شرکت کرد. پس از فارغ‌التحصیلی از دانشکده هنر و معماری در رشته نقاشی، به کارگردانی تئاتر در همان دانشگاه تغییر رشته داد و نمایش‌های متعددی را روی صحنه برد >>>

Mohammad Mosavat (b. 1983, Tehran, Iran) is a painter, writer, and theater director. He started his artistic career as a painter, holding several solo shows and participating in many group exhibitions. After receiving his BFA in Painting from Faculty of Art and Architecture of Islamic Azad University, he changed his major to Theater and studied in the same university, performing several plays >>>

نمایش گالری در اندازه بزرگ