فرح اصولی در طول ۳۵ سال فعالیت هنری خود توانسته ترکیبی منحصر به فرد از تکنیک، مواد، درون مایه و روایت گری را به عنوان سبک شخصی خود بدست آورد. در بیشتر آثار مجموعه ی «فضیلت زخمی»، که در طول بیش از سه سال اجرا شده اند، از تصویرهای مشهور از تاریخ هنر الهام گرفته شده است. همچنین در همه ی این آثار قسمت هایی از اشعار فروغ فرخزاد یا احمد شاملو، به صورت دست نویس در کادرها دیده می شود. فرح اصولی آن تصاویر و شاعران این ابیات را فراخوانده و داستان خود را با همراهی آنان روایت کرده است >>>

Farah Ossouli is an Iranian painter, based in Tehran. She is known for her modern interpretation of Persian miniature. In most of the paintings in the “Wounded Virtue” series, Ossouli has drawn inspiration from famous works of art >>>

نمایش گالری در اندازه بزرگ