امیر فرهاد ۱۴ بهمن ۱۳۵۵ در تهران (محلهٔ قصر فیروزه) متولد شد. در سال ۱۳۷۴ وارد دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز شد و به تحصیل در رشتهٔ طراحی گرافیک پرداخت اما عمدهٔ فعالیت وی بر طراحی و نقاشی معطوف است. او در کرج کار و زندگی می‌کند >>>

Air Farhad (born in 1977 in Tehran) is a painter and graphic artist. He writes: " I want to fit many things into my work as if it is the last day and the last world and all should be expressed here and now – but each work/painting guides me differently. The work is the final judge that reveals the real me and my emotions." >>>

نمایش گالری در اندازه بزرگ