شرح عکس ها

 1. زنده یادان سلیمان سنه بانی حمام و همسرش کشور خداد. سلیمان سنه بنیانگذار حمام سلیمانیه کشوریه به  همسرش.
 2.  زنده یاد فاطمه شنبه جو ( شب جو) قهرمان داستان ما که با ترفندهائی  دختران جوان را به خانه بخت می فرستاد.
 3. چهار راه سرچشمه  به عبارتی نقطه شروع محل یهودی نشین تهران بود.
 4. آش فروشی قدیمی سر چشمه
 5. یهودیان نقش مهمی در حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی داشته و دارند. مغازه های روبرو در ابتدای پیاده روی غربی خیابان سیروس همگی قبل از انقلاب بنگاه های شادمانی بودند.
 6.  در سیروس مسلمان و یهودی همزیستی مسالمت آمیزی داشتند. اینجا حمام عمومی و خصوصی سرچشمه  است.  تعداد حمام های عمومی در تهران هم اکنون به 5 تا هم نمیرسد.
 7.  تعداد زیادی مسجد و حتی حوزه علیمه در فاصله اندکی از کنیسه های یهودی در این خیابان هنوز وجود دارند که به آنها پرداخته خواهد شد.
 8. خیابان سیروس زمانی به دلیل نزدیکی به بازار و  میدان بهارستان از مناطق اعیان نشین پایتخت بود. نام کوچه  و بن بستی که به آن رسیده نشان میدهد که زمانی شکوهمند بوده.
 9.  این عکسو از در ورودی حمام سلیمانیه کشوریه چند روز پیش گرفتم. در سال 1326 شمسی و یا 1947  میلادی افتتاح گردیده.
 10. البته قبلا در ورودی چوبی بوده.
 11. این عکس 5 سال پیش گرفته شده.نشان دهنده اینه که در سال تاسیس حمام لوکسی بوده.
 12. بیمارستان سپیر چسبیده به حمام سلیمانیه کشوریه  و ازقدیم ترین نهاد های کلیمی خیریه در کشور است.
 13. این تابلو مرکز بانوان نیکوکار یهودی در 67 سال پیشه. هنوز پابرجاست. در فاصله نه چندان دوری از حمام
 14. اینجا چهار راه سیروس است. در واقع مرز جنوبی محله
 15. ستاره داود در اغلب تزئینات حمام دیده میشود.
 16. این هم مجسمه داود اثری از میکل آنژ ایتالیائی معروفترین و قوی ترین پادشاه یهود. ستاره داود بر سپر وی نقش بسته بود که بعد ها همراه منورا از سمبل های یهود گردید. نکته فنی مهم این مجسمه اینه که داود ختنه نشده  اما طبق نرم های یهود باید عین مسلمانان ختنه میشد. واقعیت  اینه که در قرون وسطی ساخت مجسمه ائی از مردان ختنه شده زشت بوده و هنرمندان با تصویر بدن های عریان مردان به شکل اوریجینال همه تقصیرها را گردن طبیعت می انداختند. میکل آنژ سمبل یک مرد نمونه بود. جنگجو و بارور تمام. زنان زیادی داشت و تعداد فرزندانش به 18 میرسیده.
 17. حسینیه و نهادی یهودی در کنار هم.
 18. کاسه چهل کلید از ابزارهای کار  زنده یادان فاطمه شنبه جو و موسی جعفری از کارگران حمام های زنامه و مردانه در گشایش بخت  و سایر مشکلات
 19.  این قاب را برای زنده یاد موسی جعفری خالی میگذارم. هر قدر گشتم عکسی ازش نیافتم.حتی انجمن کلیمیان ایران هم تصویری از ایشان نداشت.
 20. زنده یاد نورالله درخشان آخرین مدیر  حمام
 21.  داستان آدم و حوا. از تابلوهای داستانی حمام
 22. تزئینات یهودی حمام هنوز تازه  اند.
 23. 5 سال پیش. اون کچل پیراهن آبی ؛ منم
 24. داخل حمام عمومی
 25. دوش های داخل حمام
 26. تکرار سمبل ها به ویژ ستاره داود  در تزئینات حمام .
 27. داخل حمام نمره
 28. کمدهای لباس. خاطرات کهنه را هزاران بار مرور میکنند
 29. میقوره یا حوض غسل شرعی زنان یهودی
 30. نقاشی: زنان در میقوره
 31. تزئینات ستاره داود بر سقف
 32. راهی به سوی  تون حمام. محلی برای گرم کردن آب. این اولین حمام در تهران بود که در گودی قرار نداشت و مشتریان اصلا لازم نبود  چندین پله پائین بروند

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ