منصور قندریز (زادهٔ ۱۱ اسفند ۱۳۱۴ - درگذشتهٔ ۷ اسفند ۱۳۴۴) نقاش ایرانی و از پایه‌گذاران مکتب سقاخانه بود که در مدت کوتاه عمر خویش تأثیرات بسزایی در جریان نقاشی ایران گذاشت. منصور قندریز پس از زاده شدن در تبریز، تحصیلات خود در رشته نقاشی را در هنرستان هنرهای زیبا و دانشکده هنرهای تزئینی تهران گذراند و از بنیانگذاران جنبش سقاخانه محسوب می‌شود >>>

Mansoor Ghandriz (1936 - 1966) was an Iranian painter, born in Tabriz. He used Iranian forms in modern art and was one of the creators of the Sghakhane movement in Iranian painting >>>

نمایش گالری در اندازه بزرگ