هنرمند مقیم لندن پریما شاهین مقدم را در اینستاگرام و فیسبوک دنبال کنید.

Follow London-based artist `Parima Shahin Moghaddam on Facebook and Instagram.

نمایش گالری در اندازه بزرگ