فرشاد فرزان کیا در کپنهاگ زندگی و کار می کند. وی در سال ۱۹۸۰ در تهران متولد شد. در سال ۱۹۸۹ با خانواده اش به دانمارك مهاجرت کرد. فرزان کیا در طراحی گرافیک آموزش دیده اما این حرفه را رها کرد تا خود را وقف هنر تجسمی کند >>>

The New York Times: The Artist Who Is Selling Out Shows Just Two Years After He Started Painting

Farshad Farzankia lives and works in Copenhagen. He was born in 1980 in Tehran, Iran. In 1989 he fled Iran with his family, arriving in Denmark. Farzankia is a trained graphic designer, but left the profession to dedicate himself to his work as a visual artist >>>

نمایش گالری در اندازه بزرگ